2012 - Notebook Distribution Projects

We have bought and distributed 16360 notebooks to 1636 students in 12 schools ranging from kindergarten to junior high.  Each student got 10 notebooks.   Some students got 5-line notebooks due to the requirement of that school.   
Thank you very much, our loyal sponsors, The Baker’s family, the Chu’s family, Hieu Pham, the Cone families, Hong Ha Nguyen/Girald Nail & Skincare Salon, La Jolla, Kim Dien Truong, Hai Thanh Nguyen & Naomi Nguyet Nguyen, Nhu Nguyen, John C. Jr. and Diane Paxin, Andrew Huy Tran, Tran Trinh Thy, Long Tran & Hanh Pham, Mong Diep Le,  Cuc Hood,  Dat Quoc Vo, Nghia Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Unknown (Apple Valley), Tran Thi Ha Than (Dieu Hanh), Hang Nga Nguyen, Hope Nguyen & Nhon Pham, Hong Duc Pham, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran, and My Hanh,
 for making this project possible again.  Your kindness has been greatly appreciated. 
Below is the list of schools that we have distributed the notebooks to.  Please click on the links below to see pictures of distributions.

1/ Phong Nẫm Junior High, 1500  4-line notebooks, ( district Giồng Trôm)
2/ Linh Phung Elementary School, 1200  4-line notebooks, (district Giồng Trôm)
3/ Đa Phước Hội Elementary, 1300  4-line notebooks, (district Mỏ Cày Nam)
4/ Thạnh Phong A Elementary, 2000  4-line notebooks, (district Thạnh Phú)
5/ Phú Khánh Junior High, 1200  4-line notebooks, (district Thạnh Phú)
6/ Elementary  Thạnh Phong B, 1200 4-line notebooks, (district Thạnh Phú)
7/ Bình Thạnh Junior High, 1500 4-line notebooks, (district Thạnh Phú)
8/ Mỹ An Elementary, 2000 (200 4-line and 1800 5-line notebooks),  district Thạnh Phú
9/ Thạnh Phong Kindergarten, 800 5-line notebooks, (district Thạnh Phú)
10/ An Nhơn Elementary,  1200 4-line notebooks, (district Thạnh Phú)
11/ Phước Mỹ Trung Elementary, 1200 4-line notebooks,  (district Mỏ Cày Bắc)
12/ Phước Mỹ Trung Junior High, 1260 4-line notebooks,  (district Mỏ Cày Bắc)

2012 - Phát Tập

Chúng ta đã mua 16360 cuốn tập cho 1636 em học trò nghèo từ 12 truờng học từ cấp mẫu giáo tới trường trung cấp.  Mỗi em được 10 cuốn tập. Có một số em nhận đuợc tập có 5 hàng trong mỗi ô vì nhu cầu của truờng đòi hỏi.   Xin chân thành cám ơn  các bạn
The Baker’s family, the Chu’s family, Hieu Pham, the Cone families, Hong Ha Nguyen/Girald Nail & Skincare Salon, La Jolla, Kim Dien Truong, Hai Thanh Nguyen & Naomi Nguyet Nguyen, Nhu Nguyen, John C. Jr. and Diane Paxin, Andrew Huy Tran, Tran Trinh Thy, Long Tran & Hanh Pham, Mong Diep Le,  Cuc Hood,  Dat Quoc Vo, Nghia Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Unknown (Apple Valley), Tran Thi Ha Than (Dieu Hanh), Hang Nga Nguyen, Hope Nguyen & Nhon Pham, Hong Duc Pham, Tiffany Thuy Le, Phuong Tran, and My Hanh
đã góp một bàn tay để giúp cho các em học sinh nghèo này lần nửa. Cầu xin Ơn Trên trả ơn bội hậu cho tấm lòng nhân ái của các bạn.

Đây là danh sách các trường chúng ta đã tặng tập năm nay. Xin các bạn bấm vào tên trường để xem buổi phát tập ở trường đó.

1/ Trường Cấp 2 Phong Nẫm, 1500 quyển loại 4ô (huyện Giồng Trôm)
2/ Trường Tiểu Học Linh Phụng, 1200 quyển loại 4ô (huyện Giồng Trôm)
3/ Trường Cấp 1 Đa Phước Hội, 1300 quyển loại 4ô (huyện Mỏ Cày Nam)
4/ Trường Cấp 1 Thạnh Phong A, 2000 quyển loại 4ô (huyện Thạnh Phú)
5/ Trường Cấp 2 Phú Khánh, 1200 quyển loại 4ô (huyện Thạnh Phú)
6/ Trường Cấp 1 Thạnh Phong B, 1200 quyển loại 4ô (huyện Thạnh Phú)
7/ Trường Cấp 2 Bình Thạnh, 1500 quyển loại 4ô (huyện Thạnh Phú)
8/ Trường Cấp 1 Mỹ An, 2000 quyển ( 200 loại 4ô, 1800 loại 5ô) (huyện Thạnh Phú)
9/ Trường Mẫu Giáo Thạnh Phong, 800 quyển loại 5ô (huyện Thạnh Phú)
10/ Trường Cấp 1 An Nhơn,  1200 quyển loại 4ô (huyện Thạnh Phú)
11/ Trường Cấp 1 Phước Mỹ Trung, 1200 quyển (huyện Mỏ Cày Bắc)
12/ Trường Cấp 2 Phước Mỹ Trung, 1260 quyển (huyện Mỏ Cày Bắc)