2011 - Bicycles Distribution Projects

This year we will be giving 90 bicycles to the following 6 schools in Ben Tre and Tay Ninh Counties: (Please click on the links below to see the list and photos of each school)
1.  Thanh Phong B elementary: 14 (comprised of students from the island villages)
2.  Thanh Phong A elementary: 11 (comprised of students from the island villages)
3.  Thanh Phong Junior High:    10 (comprised of students from the island villages)
4.  Binh Thanh Junior High:       15 (non-island town, Ben Tre)
5.  Tan Hoa elementary:          20 (In Tan Hoa District, Tay Ninh county)
6.  Tan Hoa Junior High:           20 (In Tan Hoa District, Tay Ninh county)

There are many schools approached us for help with bicycles, and we have picked three new schools that we have not given before.  They are Binh Thanh Junior High, Tan Hoa elementary, and Tan Hoa Junior High.    The Tan Hoa schools are in Tay Ninh county.   
Most students go to these schools live at the edge of the jungle.   They are very poor and travel very far to get to school everyday.    Most of them are from different minority groups.  It was a tough call to reach out to another county giving our little budget, let alone Tay Ninh county—a county that takes  10 hours to get there by bus from Ben Tre. However, due to the level of poverty that we saw in this area, we have decided to reach out and help as much as we possibly can.

 In the bicycle distribution project, we go to the bicycle recipients’ houses to check on the students’ living condition and take pictures.    Yes, we did go to all 90 houses.  This is a tough task to undertake given the primitive roads or sometime no roads at all in undeveloped areas near the forest and islands of Vietnam where these students live.  However, we still try to do it every time so you, our sponsors, can see your donation has been put in the most deserving hands.

Many thanks to our sponsors for making this project possible this year:
Nop Truong Nhu Quoc Anh , Mua Ngau, Melissa Le, Trina Nguyen's Mother, Tran Trinh Thy, The Paxin Family, Cuc Hood , Nguyen Nhat Ngo, Mai Lan Nguyen , Cyndy Nguyen, Diana Hong Duc Pham, Hope Nguyen, Nhon Pham, Dang Phong, Tim Baker, Anh H Ly, Hieu Pham , Hang Nga Nguyen, Bang Pham, Phu Le, Nicole Nguyen , Sandy Phuong Luu, Nhu Quynh Nguyen, Van Ly, Kim Anh Lam, Sim Tim , Kaitlyn Nguyen , Bang Pham, Điep Bui, Kelvin Tran, Emiko Pham, Midori Pham, Ha Uyen Chi, Chau Thai Le, Tim Hoover, Kim Huynh, Phuong Tran, Son Xuan Tran and from the Tran Tu Giac's Memorial Fund:
(Tran Trinh Thy, Mua Ngau, Quang Lang, Doc Mo, Thy Linh, Asimina Chalvantzis, Kendal Norberg, Nguyen Minh Chau, Diep Do An & Ho Duy Ha, Huynh Vu Hoang Tuan & chi Ngan, Dieu Tam, DaThao & KL, Phan Tuong Niem, Au Tim, Phuong Vy, Ha Khanh Phuong, Huong Xuan, Thuy Mi, Quach Xuan Son, Justin Shrack, Quynh Huong, Hieu T Nguyen & Kim Le, Emerita Agustin ,Kha X Pham & Ly V Pham, Anne T. Ngo, Tho Quoc Nguyen & Nancy N Nguyen, Quang Dinh Pham, Anh T Nguyen, Frank Nguyen & Mary C. Nguyen, Jimmy H. Nguyen, Hang Thu Le, Do Duy Thuy, Khang Nhi, Mrs. Pham Si Trung, Thuan Tran (Dan Chu), Xa La, Martin Smith, Mau Tuyet,Trung & Kim Nguyen, Dung & Minh Dinh, Khieu Vu Duong Sinh, Ted & Lien, My Ngo, Jimmy Dieu, Mina Nguyen (Mua Buon), Hong Van, Do Thai, Ngan Ha (from Dien Dan Dac Trung), T Nguyen, Luong Le, Hong Gia Vietnam, Loc C, Thai Nguyen, Loan & Khanh Tran, Lien Huong Group,Thuy Vu & Tiendung Nguyen, Sabre Employees and Friends, Hoa Lam, Nam Le, Binh Tran, Vuong Chu, Phuong Nguyen, KC Foosballer, Luong Minh Le, Loc C & Thai Le Nguyen,Allessie Lam,Ban Dinh, Thuy Vu & TDung Nguyen, Kieu Chi T Nguyen, Khanh or Loan H Tran, Hoan &Sang Le, Hung Dao&GiaLai Le, Khoi Vu & Tuyet G Nguyen, Xuan N. Huynh & Nau T Luong.)

And last but not least, our special thanks to Mr. Tran Dinh Luong, for translating the economic and family background of the needy students who received the bicycles. It’s not easy to find a volunteer for this type of translation because it is long, tedious and very boring.  We understood and want to express our deep appreciation for your help.

2011 – Phát Xe Đạp cho các em học sinh nghèo

Năm nay chúng ta phát 90 chiếc xe đạp cho 6 trường học ở tỉnh Bến Tre và Tây Ninh:

1.  Tiểu học Thanh Phong B :  14 (xứ Cồn)
2.  Tiểu học Thanh Phong A :  11  (xứ Cồn)
3.  Trung Học Cơ Sở Thanh Phong :   10 (xứ Cồn)
4.  Trung Học Cơ Sở Binh Thanh:       15 , vùng ngoài xứ Cồn
5.  Tiểu học Tân Hòa:             20 (In Tan Hoa District, Tay Ninh county)
6.  Trung Học Cơ Sở Tân Hòa:           20 (In Tan Hoa District, Tay Ninh county)

Có nhiều trường đến xin hội chúng ta, và năm nay chúng ta đã chọn thêm 3 trường mới:   Đó là trường trung cấp Binh Thanh ở Bến Tre, Trường tiểu học Tan Hòa và trường trung cấp Tân Hòa ở Tây Ninh. Phần đông các học sinh ở hai trường Tân Hòa sống ở mé rừng, và là dân tộc thiểu số.  Các em rất nghèo và phải đi rất xa để đến trường học.
Năm nay với nền kinh tế vẫn còn khó khăn cho cả nước thì việc giúp thêm các trường ở một tỉnh mới là chuyện rất khó khăn, huống hồ chi ở tỉnh Tây Ninh, là cái tỉnh cách xa Xứ Cồn tới 10 tiếng đồng hồ xe bus.   Tuy nhiên, khi chúng tôi tới nơi xem hoàn cảnh các em thì thấy nhiều em còn nghèo hơn cả ở Xứ Cồn.  Vì thế đã quyết định giúp các em ít nhất một lần này.

Trong chương trình phát xe đạp, chúng ta đã đi đến từng nhà các em để xét hoàn cảnh và chụp hình.  Có 90 em nhận xe đạp có nghĩa là chúng ta đã đến 90 nhà của các em.  Với phương tiện di chuyển vẫn còn khó khăn ở vùng rừng, vùng biển của Vietnam mà đi tới tận nơi 90 em đang ở để chụp hình là một cố gắng không nhỏ của chúng ta.  Tuy nhiên vẫn làm để các bạn thấy đồng tiền các bạn bỏ ra cho rất xứng
đáng và cho đúng nơi, đúng chỗ.

Xin cảm ơn các bạn đã bảo trợ cho chương trình phát xe đạp năm nay:
Nop Truong Nhu Quoc Anh , Mua Ngau, Melissa Le, Trina Nguyen's Mother, Tran Trinh Thy, The Paxin Family, Cuc Hood , Nguyen Nhat Ngo, Mai Lan Nguyen , Cyndy Nguyen, Diana Hong Duc Pham, Hope Nguyen, Nhon Pham, Dang Phong, Tim Baker, Anh H Ly, Hieu Pham , Hang Nga Nguyen, Bang Pham, Phu Le, Nicole Nguyen , Sandy Phuong Luu, Nhu Quynh Nguyen, Van Ly, Kim Anh Lam, Sim Tim , Kaitlyn Nguyen , Bang Pham, Điep Bui, Kelvin Tran, Emiko Pham, Midori Pham, Ha Uyen Chi, Chau Thai Le, Tim Hoover, Kim Huynh, Phuong Tran, Son Xuan Tran and from the Tran Tu Giac's Memorial Fund:
(Tran Trinh Thy, Mua Ngau, Quang Lang, Doc Mo, Thy Linh, Asimina Chalvantzis, Kendal Norberg, Nguyen Minh Chau, Diep Do An & Ho Duy Ha, Huynh Vu Hoang Tuan & chi Ngan, Dieu Tam, DaThao & KL, Phan Tuong Niem, Au Tim, Phuong Vy, Ha Khanh Phuong, Huong Xuan, Thuy Mi, Quach Xuan Son, Justin Shrack, Quynh Huong, Hieu T Nguyen & Kim Le, Emerita Agustin ,Kha X Pham & Ly V Pham, Anne T. Ngo, Tho Quoc Nguyen & Nancy N Nguyen, Quang Dinh Pham, Anh T Nguyen, Frank Nguyen & Mary C. Nguyen, Jimmy H. Nguyen, Hang Thu Le, Do Duy Thuy, Khang Nhi, Mrs. Pham Si Trung, Thuan Tran (Dan Chu), Xa La, Martin Smith, Mau Tuyet,Trung & Kim Nguyen, Dung & Minh Dinh, Khieu Vu Duong Sinh, Ted & Lien, My Ngo, Jimmy Dieu, Mina Nguyen (Mua Buon), Hong Van, Do Thai, Ngan Ha (from Dien Dan Dac Trung), T Nguyen, Luong Le, Hong Gia Vietnam, Loc C, Thai Nguyen, Loan & Khanh Tran, Lien Huong Group,Thuy Vu & Tiendung Nguyen, Sabre Employees and Friends, Hoa Lam, Nam Le, Binh Tran, Vuong Chu, Phuong Nguyen, KC Foosballer, Luong Minh Le, Loc C & Thai Le Nguyen,Allessie Lam,Ban Dinh, Thuy Vu & TDung Nguyen, Kieu Chi T Nguyen, Khanh or Loan H Tran, Hoan &Sang Le, Hung Dao&GiaLai Le, Khoi Vu & Tuyet G Nguyen, Xuan N. Huynh & Nau T Luong.)

Và sau cùng, chúng tôi xin được cám ơn ông Trần Đình Lương đã giúp chúng tôi dịch ra tiếng Anh hoàn cảnh gia đình các em được tặng xe đạp.  Rất khó để tìm người dịch dùm loại hồ sơ này vì nó không những rất dài,  tỉ mỉ, khô và khan đến chán chường.  Chúng tôi rất hiểu và chân thành cám ơn.