Getting Involved

We are a fairly new and very small organization.  The current staff we have to work on maintaining this website is very small comparing to all the projects we do.   Thus, we need help in many ways.  Here are some ways to help:

1.  Reporting of any missing links:
Whenever we  re-organize our website, ie. moving projects from one website location to
a different one, we have to manually update many pages, sometimes the number runs to the hundreds.   Thus it’s easy to miss a page here and there.   If you are reading something and click on a page that is not displayed, please kindly inform us by emailing us at NewHope2008.charity@yahoo.com

2.  Fixing/decoding DreamWeaver CS3:
If you know DreamWeaver CS3 or know of someone that might help us fix this problem, please let us know.

3.  Correcting English/Vietnamese Grammatical/spelling error:
If you notice any errors in spelling or grammar, please kindly inform us.   We don’t
have many writers and we have to write so much, more often than not we don’t have the time needed to proofread everything.

4. Translating to the missing language (English/Vietnamese):
We would like keep our web bi-lingual as much as possible.   Due to the lack of time, some posts are available only in one language.   You can help us by translating to the missing language.    This is a big task and we can use a lot of help here.  You can pick a single project like Housing, for example, and work on it year by year.
Please let us know which project you are volunteering for so we don’t duplicate the effort.   If you have children in junior high / high school who love doing volunteer work, this is a good project for them.  We will give them a certificate of participation for their work.   All colleges take into consideration a student’s charity services in addition to their grades in their acceptance process.

About translating, this is a very sensitive issue, but we would like to address it in the open to save us time and to avoid any hard feelings in the future:   Please make sure your translated post is free of grammatical/spelling errors.   If you want to help us out and you know your English grammar needs help, please ask for help and get it right before turning the post to us.  We’d appreciate it very much.

5. Introducing our charity to the Vietnamese Student Association at universities:
Most universities have a VSA.   These VSA usually holds events year-round to raise funds for different charity groups.  Please help introduce our charity to them.  All you need to do is give out our website name or print out a page from our website.

6.  Fund-raising opportunities:
Please inform us if you know of any events in the community like Festivals, Expos, or anything of the like that we can participate in to raise funds for our group.

7. Informing us of store connections:
We have many good Samaritans who want to donate merchandise to us instead of money, but we have not accepted any due to the lack of a storefront for resale.   If you
are the owner of a store or know someone that is willing to display our items for resale, we’d love to hear from you.

8. Hosting Garage sales:
If you can host a garage sale in the vicinity of Little Saigon in Orange County, California, please let us know.  We can deliver the goods to your place.

9. Selling on Ebay:
We have been verified by PayPal as a legal and active nonprofit organization.
We can start selling donated items on Ebay.  We just need a volunteer to do so.  Ebay selling is very time-consuming as one has to take pictures of the items, upload the pictures, write a description of the items, and then list them.  Because Ebay has customers all over the country, once the items are sold, one must go to the post office to mail the item to the customer’s shipping address.

10.  Referring our charity to other websites:
There are thousands of Vietnamese websites out there; many of them were formed by special interest groups like poets, engineers, pilots, artists, etc.   Some of them might want to do charity work for the poor people in Vietnam but don’t know where to start.
They often look for small organizations such as ours that do direct work and are recognized by the IRS.  Please introduce our organization to them if you come across such websites.

11.  Recommending our charity to your corporate charity’s list
Some companies allow employees to nominate a nonprofit organization to be on their corporate charity list.    Please nominate our organization so that we will get donations from the employees of those companies through their charity program.    This would be a big leap in stabilizing our revenues.

12.  Sharing your ideas:
If you think of any other ideas, please share them with us.

 

Tham gia vào những hoạt động của hội

Hội từ thiện của chúng tôi còn tương đối mới và nhỏ. Số thành viên hiện hữu đang hoạt động để duy trì trang mạng này quá ít so với các chương trình chúng tôi đang thực hiện. Vì thế chúng tôi  cần sự tiếp tay của các bạn trong nhiều lãnh vực:

1. Thông báo các trang nối kết (links)  bị thất lạc

Mỗi khi sắp xếp lại trang mạng, chuyển các chương trình từ nơi này đến nơi khác, chúng tôi hiện phải cập nhật hóa các trang tài liệu bằng tay, và đôi khi số trang  phải làm lại này lên đến số trăm. Do đó khó tránh được việc để sót  chỗ này hay chỗ khác. Nếu bạn đang đọc một bài gì và bấm vào một trang mà không thấy gì hiện ra, xin vui lòng cho chúng tôi biết theo địa chỉ e-mail: NewHope2008.charity@yahoo.com.

2. Chuyên gia DreamWeaver CS3:
Nếu bạn biết về DreamWeaver CS3 hoặc biết người nào có thể giúp sửa được vấn đề này xin cho chúng tôi biết.

3. Sửa các lỗi Văn phạm hay Đánh vần trong tiếng Anh hay tiếng Việt:
Nếu bạn thấy các lỗi về đánh vần hay văn phạm, xin vui lòng cho biết. Chúng tôi không có nhiều người viết,  mà lại phải viết quá nhiều, do đó thường khi không có đủ thì giờ để đọc lại hết những gì đã viết.

4. Thiếu sót trong việc dịch tiếng Anh/tiếng Việt:
Chúng tôi cố gắng làm trang mạng này bằng 2 thứ tiếng Anh/Việt. Vì không đủ thời gian, nhiều nơi chỉ viết bằng một ngôn ngữ. Bạn có thể giúp bằng cách dịch sang ngôn ngữ kia. Đây là một công tác cần rất nhiều thời giờ, nên chúng tôi cần sự giúp đở của các bạn rất nhiều. Bạn có thể chọn riêng một chương trình nào đó, thí dụ như chương trình Xây Nhà.   Trong chuơng trình này, chúng tôi trình bày những nhà đã xây theo từng năm.   Các bạn có thể chọn một năm trong số những năm này và xem các bài viết về nhà đã xây trong năm đó.   Nếu có bài nào chưa đuợc dịch ra bằng hai thứ tiếng thì bạn dịch dùm.

Xin cho biết bạn chọn làm thiện nguyện cho chương trình nào để công việc không bị trùng nhau. Nếu bạn có con đang học ở Trung học mà muốn làm việc thiện nguyện thì đây là một việc tốt cho các cháu. Xin cho các cháu giúp một tay. Chúng tôi sẽ cấp cho các cháu giấy chứng nhận về công tác các cháu đã làm. Ngày nay, hầu hết các trường Đại học đều ghi nhận việc làm thiện nguyện của học sinh cùng với số điểm của các cháu trong tiến trình thu nhận sinh viên vào trường.

Dich thuật là một vấn đề tế nhị, do dó chúng tôi xin nói ra truớc để không làm mất thì giờ của mọi người và tránh việc phiền lòng trong tương lai. Xin xem kỹ để các bài của mình không bị lỗi văn phạm hay đánh vần. Nếu bạn muốn đóng góp mà thấy tiếng Anh của mình chưa được chuẩn lắm, xin cứ nhờ giúp và sửa cho đúng trước khi gửi bài đăng cho chúng tôi. Được vậy chúng tôi rất cám ơn.

5. Giới thiệu Tổ chức của chúng tôi đến các Hội Sinh Viên Việt Nam tại các Đại Học:

Hầu hết các Đại Học đều có một Hội Sinh Viên Việt Nam (VSA). Trong năm học, các Hội này thường tổ chức những buổi gây quỹ cho các Hội Từ Thiện khác nhau.

Xin giúp bằng cách giới thiệu Tổ chức của chúng tôi với họ. Các bạn chỉ mất chút thì giờ đưa Trang Mạng của chúng tôi cho các Hội này.

6. Cho biết các cơ hội gây quỹ:

Nếu bạn biết trước các tổ chức sinh hoạt Cộng đồng, như các buổi Lễ hội (Festival), Triển Lãm (Expo) hay các sinh hoạt như trên mà chúng tôi có thể tham gia để gây quỹ, xin báo cho chúng tôi biết.

7. Liên hệ với các tiệm buôn

Chúng tôi có nhiều Mạnh thường quân muốn cho hàng hóa thay vì cho tiền.  Cho đến nay chúng tôi chưa nhận vì không có chỗ để bán các hàng này. Nếu bạn là chủ tiệm hoặc biết ai sẵn sàng nhận chứa dùm các hàng trên, xin vui lòng cho biết.

8. Nhận bán Garage sale:

Nếu bạn có thể đảm nhận một buổi bán Garage Sale trong vùng phụ cận của Little Saigon tại Orange County, California, xin cho biết. Chúng tôi có thể đem hàng hóa đến chỗ của bạn.

9. Bán trên Ebay:

Chúng tôi đã được PayPal công nhận là môt Tổ chức Bất vụ lợi hợp pháp. Chúng tôi có thể bán các hàng được tặng trên Ebay với lệ phí thấp.  Chúng tôi cần một người thiện nguyện để làm việc này. Việc bán trên Ebay tốn nhiều thời gian vì các hàng hóa phải được chụp hình và đưa lên mạng cùng với lời giới thiệu và đưa vào danh sách. Và vì Ebay có khách hàng ở khắp nơi nên khi một món hàng đã bán được, phải đem gửi Bưu điện đến địa chỉ người mua.

10. Liên hệ Trang mạng:

Có rất nhiều trang mạng tiếng Việt ở khắp nơi, một số được thành lập do các nhóm có sở thích riêng như nhóm thi sĩ, kỹ sư, phi công, nghệ sĩ v.v… Một vài nhóm có thể cũng muốn làm việc từ thiện để giúp người nghèo ở Việt Nam nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Họ thường tìm các tổ chức nhỏ đi trực tiếp tới người được giúp, những tổ chức đã  được thành lập hợp pháp và được IRS công nhận như tổ chức của chúng tôi. Xin giới thiệu chúng tôi với các trang mạng như trên.

11.  Giới thiệu hội với hãng của bạn

Có nhiều hãng cho phép nhân viên giới thiệu những hội từ thiện đến với họ. Nếu đuợc chọn, những hội này sẽ đuợc bỏ vào danh sách của những hội từ thiện mà tòan nhân viên của hãng có thể chọn để cho tiền hàng tháng.    Nếu có những dịp này, mong bạn giới thiệu hội của chúng tôi.    Đây  là một cách hữu hiệu
nhất để cũng cố việc thu nhập  cho hội.

12.  Nếu bạn còn có các ý kiến hay khác, xin chia sẻ với chúng tôi.