Housing Projects - 2009 - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Family -Gia đình

Sponsor -Người bảo trợ

Bui Van Lat The Chu’s family
Do Van Luc Tran Thi Ngoc Tuyet
Ho Thi Thuy The Chu’s family
Kim Van Tao Pham Le Vy & Nguyen Ngoc Ni
Le Van Thanh Tran Thi Ngoc Tuyet
Le Van Truyen Yiwen Gong & Melissa Le
Mai Van Tuan The Chu’s family
Nguyen Van Binh The Chu’s family
Nguyen Thi Le The Chu's Family
Nguyen Thi Noi Tran Van Khac' Family
Nguyen Thi Oanh Nguyen Huu Dang & Au Thi Thanh
Pham Van Luong The Baker's Family
Tran Thi Ba Tran Thi Ngoc Tuyet
Tran Van Chon Chu The Luyen
Truong Thi Nho Tran Thi Ngoc Tuyet
Vo Duc Lam Nhom ban Le Qui Don Khoa 1979
Vo Hoang Ngo The Duong & Chu's Family
Vo Van Truong Tim Baker
Vo Van Toi Nguyen Dang Giong