Housing Projects - 2009 - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

 

Family -Gia đình

Sponsor -Người bảo trợ

19
Bui Van Lat The Chu’s family
18
Do Van Luc Tran Thi Ngoc Tuyet
17
Ho Thi Thuy The Chu’s family
16
Kim Van Tao Pham Le Vy & Nguyen Ngoc Ni
15
Le Van Thanh Tran Thi Ngoc Tuyet
14
Le Van Truyen Yiwen Gong & Melissa Le
13
Mai Van Tuan The Chu’s family
12
Nguyen Van Binh The Chu’s family
11
Nguyen Thi Le The Chu's Family
10
Nguyen Thi Noi Tran Van Khac' Family
9
Nguyen Thi Oanh Nguyen Huu Dang & Au Thi Thanh
8
Pham Van Luong The Baker's Family
7
Tran Thi Ba Tran Thi Ngoc Tuyet
6
Tran Van Chon Chu The Luyen
5
Truong Thi Nho Tran Thi Ngoc Tuyet
4
Vo Duc Lam Nhom ban Le Qui Don Khoa 1979
3
Vo Hoang Ngo The Duong & Chu's Family
2
Vo Van Truong Tim Baker
1
Vo Van Toi Nguyen Dang Giong