Mission Statement

In some corner of the world where civilization has barely touched, there are children who can’t afford a textbook to study, a notebook to work in, or even a pen to write with. The road to school stretches for miles on primitive terrain, and any form of transportation other than on foot is only in dreams.
There are families who live in dwellings made of coconut leaves that are worn to the point that they can collapse at any time.  With an average income of two US dollars per day, the hope of rebuilding their homes is far from reality.   Even having enough rice to put on the table for everyone in the family is a tough goal to meet on a daily basis.
This organization was formed with the mission to help these families to rebuild their homes and help the children build their dreams by supporting them with the bare necessities for school.   Hopefully our charity will bring some hope to the hopeless, some light to the darkness, and some love to the desperate.

Mục đích của hội

Có những góc của thế giới nơi mà nền văn minh của nhân loại hãy còn xa lạ, có những đứa trẻ thơ nghèo đến nỗi không có tiền để mua sách học, tập để viết, hay là ngay cả cây viết để viết nữa. Con đường đến trường học kéo dài hằng bao cây số trên những vùng đất chưa được khai hoang, và các phương tiện di chuyển ngoài đi bộ ra chỉ là trong giấc mộng. Có những gia đình đang sống trong những mái nhà lá lụp xụp đã gần như đổ nát và có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Và với số tiền kiếm được hàng ngày là 2 đô, cơm ngày 3 bữa đã là một chuyện khó khăn phải đối diện, thì cái hy vọng xây lại nhà chắc mãi mãi sẽ là một ước mơ không thực tế. Vì thế hội chúng tôi được thành lập để giúp cho những gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo này, giúp cho họ xây lại nhà, và giúp cho các em học sinh những vật dụng cần thiết để học như tập vở, bút và xe đạp để làm phương tiện di chuyển cho các em ở xa . Hy vọng với sự giúp đỡ này, chúng tôi sẽ đem lại hy vọng cho những người tuyệt vọng, ánh sáng cho nơi mất niềm tin, và tình thương cho những người đang vô cùng cần nó.