2011 - Notebook Distribution Projects


(Xin kéo xuống qua phần tiếng Anh để đọc tiếng Việt / Please scroll down for Vietnamese)

The gift of education is probably the best gift that a child can receive, especially at the age when he/she is learning to read and write. Many children in these undeveloped regions had quit school due to the simple reason that they could not afford to buy notebooks or the commute to school is unbearable. We had met children who quit school as early as first or second grade. We had met children who had to commute so far that they had to take the ferry to go to school; for some, it took half a day to get to school on foot.

Schoolbooks in Vietnam are very expensive, so notebooks serve as the means for students to write and copy everything that is being taught. They are the students' textbooks; for without them, the students would not have anything to read and study. A student needs 10 notebooks per school year. By giving them 10 notebooks or a bicycle to ride on, we are not just giving them notebooks or a bicycle, we are giving them a year of education -- a year that can make a big difference in their lives, a year that can turn an illiterate child to one that can change his future. On behalf of the needy children, we sincerely thank you, our generous sponsors, for making this project possible this year again:

Nop Truong Nhu Quoc Anh , Mua Ngau, Melissa Le, Trina Nguyen's Mother, Tran Trinh Thy, The Paxin Family, Cuc Hood , Nguyen Nhat Ngo, Mai Lan Nguyen , Cyndy Nguyen, Diana Hong Duc Pham, Hope Nguyen, Nhon Pham, Dang Phong, Tim Baker, Anh H Ly, Hieu Pham , Hang Nga Nguyen, Bang Pham, Phu Le, Nicole Nguyen , Sandy Phuong Luu, Nhu Quynh Nguyen, Van Ly, Kim Anh Lam, Sim Tim , Kaitlyn Nguyen , Bang Pham, Điep Bui, Kelvin Tran, Emiko Pham, Midori Pham, Ha Uyen Chi, Chau Thai Le, Tim Hoover, Kim Huynh, Phuong Tran, Son Xuan Tran and from the Tran Tu Giac's Memorial Fund:
(Tran Trinh Thy, Mua Ngau, Quang Lang, Doc Mo, Thy Linh, Asimina Chalvantzis, Kendal Norberg, Nguyen Minh Chau, Diep Do An & Ho Duy Ha, Huynh Vu Hoang Tuan & chi Ngan, Dieu Tam, DaThao & KL, Phan Tuong Niem, Au Tim, Phuong Vy, Ha Khanh Phuong, Huong Xuan, Thuy Mi, Quach Xuan Son, Justin Shrack, Quynh Huong, Hieu T Nguyen & Kim Le, Emerita Agustin ,Kha X Pham & Ly V Pham, Anne T. Ngo, Tho Quoc Nguyen & Nancy N Nguyen, Quang Dinh Pham, Anh T Nguyen, Frank Nguyen & Mary C. Nguyen, Jimmy H. Nguyen, Hang Thu Le, Do Duy Thuy, Khang Nhi, Mrs. Pham Si Trung, Thuan Tran (Dan Chu), Xa La, Martin Smith, Mau Tuyet,Trung & Kim Nguyen, Dung & Minh Dinh, Khieu Vu Duong Sinh, Ted & Lien, My Ngo, Jimmy Dieu, Mina Nguyen (Mua Buon), Hong Van, Do Thai, Ngan Ha (from Dien Dan Dac Trung), T Nguyen, Luong Le, Hong Gia Vietnam, Loc C, Thai Nguyen, Loan & Khanh Tran, Lien Huong Group,Thuy Vu & Tiendung Nguyen, Sabre Employees and Friends, Hoa Lam, Nam Le, Binh Tran, Vuong Chu, Phuong Nguyen, KC Foosballer, Luong Minh Le, Loc C & Thai Le Nguyen,Allessie Lam,Ban Dinh, Thuy Vu & TDung Nguyen, Kieu Chi T Nguyen, Khanh or Loan H Tran, Hoan &Sang Le, Hung Dao&GiaLai Le, Khoi Vu & Tuyet G Nguyen, Xuan N. Huynh & Nau T Luong.)

This year we will be distributing 22,500 notebooks and 90 bicycles to the poor students from 17 schools ranging from kindergarten to Junior High in 2 counties Ben Tre and Tay Ninh. We will distribute 18,400 notebooks and 50 bicycles to Ben Tre and 4100 notebooks and 40 bicycles to Tay Ninh. This year there are some changes in the requirement of the notebooks used for elementary students. Some grade levels need to use the new 5-line notebooks which are thicker and more expensive. Each county has different requirement. Ben Tre requires grade 1, 2, and 3 to use this new notebooks while Tay Ninh requires all grade levels from 1st to 5th.

Here is the list of schools that we will be giving notebooks to: Please click on the links below to see pictures from the notebook distributions. We are posting the pictures up as we get them. If a link is not highlighted, it means the pictures are not available yet.

From Thanh Phu district in Ben Tre county:
1. Thanh Phong Kindergarten, 80 students, all need 5-line notebooks
2. Thanh Phong A Elementary,190 (45 need 5-line notebooks, 145 regular), 10 bicycles
3. Thanh Phong B Elementary,100 (40 need 5-line notebooks, 60 regular)
4. Giao Thanh Elementary ,140 (40 need 5-line notebooks, 100 regular)
5. An Thuan Elementary, 140 (60 need 5-line notebooks, 80 regular)
6. Hoa Lơi Kindergarten, 70 (All 5-line notebooks)
7. Binh Thanh Junior High, 150 regular notebooks
8. Thanh Phu Junior High, 140 regular notebooks
9. Quoi Dien Junior High, 130 regular notebooks
10.Thạnh Phong Junior High, 140 regular notebooks
 
From district Mõ Cày Bắc,   Bến Tre county:
11. Thanh An Elementary, 120 (42 need 5-line notebooks, 78 regular)
12. Tan Thanh Binh Elementary, 130 (45 need 5-line notebooks, 85 regular)
13. Thanh An Junior High, 120 regular notebooks
 
From district Châu Thành,  Bến Tre county:
14. Tan Thạch Junior High, 120 regular notebooks
 
From district Tân Hòa,  Tây Ninh county:
15. Tan Hoa Kindergarten, 100,  all 5-line notebooks
16. Tan Hoa Elementary, 160 (129  need 5-line notebooks, 31 regular)
17. Tan Hoa Junior High School, 150, all regular notebooks

2011 - Phát Tập

Món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể tặng cho một người có lẽ là sự học, nhất là tặng cho các em ở cái tuổi vừa mới bắt đầu học vỡ lòng. Có nhiều em ở những vùng quê nghèo đã nghỉ học chỉ vì không mua nổi tập để viết hay con đường đi đến trường quá gian nan. Chúng tôi đã gặp những em nghỉ học từ lớp một và hai. Chúng tôi đã gặp những em phải qua đò để đi học, và có em đã phải lội bộ gần nửa ngày để đi đến trường học. Trong cách giáo dục ở Việt Nam, những cuốn tập đóng vai trò rất quan trọng, giống như cuốn sách ở Mỹ bởi vì sách ở Việt Nam rât mắc, cho nên các thầy cô giáo thường chép bài giảng lên trên bảng và các em ghi xuống tập để học. Nếu không có tập thì các em không có gì để học. Mỗi năm các em cần 10 cuốn tập. Vì thế khi chúng ta tặng cho các em 10 cuốn tập hay một chiếc xe đạp, chúng ta không chỉ là tặng tập hay xe đạp mà chúng ta đã tặng các em nguyên một năm học--một năm học có thể thay đổi cuộc đời của các em, một năm học có thể làm cho một em từ mù chữ thành biết chữ.

Thay mặt cho các em học sinh nghèo này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã bảo trợ để chương trình phát tập và xe đạp được tiếp tục thực hiện năm nay: Nop Truong Nhu Quoc Anh , Mua Ngau, Melissa Le, Trina Nguyen's Mother, Tran Trinh Thy, The Paxin Family, Cuc Hood , Nguyen Nhat Ngo, Mai Lan Nguyen , Cyndy Nguyen, Diana Hong Duc Pham, Hope Nguyen, Nhon Pham, Dang Phong, Tim Baker, Anh H Ly, Hieu Pham , Hang Nga Nguyen, Bang Pham, Phu Le, Nicole Nguyen , Sandy Phuong Luu, Nhu Quynh Nguyen, Van Ly, Kim Anh Lam, Sim Tim , Kaitlyn Nguyen , Bang Pham, Điep Bui, Kelvin Tran, Emiko Pham, Midori Pham, Ha Uyen Chi, Chau Thai Le, Tim Hoover, Kim Huynh, Phuong Tran, Son Xuan Tran, and from the Tran Tu Giac's Memorial Fund:
(Tran Trinh Thy, Mua Ngau, Quang Lang, Doc Mo, Thy Linh, Asimina Chalvantzis, Kendal Norberg, Nguyen Minh Chau, Diep Do An & Ho Duy Ha, Huynh Vu Hoang Tuan & chi Ngan, Dieu Tam, DaThao & KL, Phan Tuong Niem, Au Tim, Phuong Vy, Ha Khanh Phuong, Huong Xuan, Thuy Mi, Quach Xuan Son, Justin Shrack, Quynh Huong, Hieu T Nguyen & Kim Le, Emerita Agustin ,Kha X Pham & Ly V Pham, Anne T. Ngo, Tho Quoc Nguyen & Nancy N Nguyen, Quang Dinh Pham, Anh T Nguyen, Frank Nguyen & Mary C. Nguyen, Jimmy H. Nguyen, Hang Thu Le, Do Duy Thuy, Khang Nhi, Mrs. Pham Si Trung, Thuan Tran (Dan Chu), Xa La, Martin Smith, Mau Tuyet,Trung & Kim Nguyen, Dung & Minh Dinh, Khieu Vu Duong Sinh, Ted & Lien, My Ngo, Jimmy Dieu, Mina Nguyen (Mua Buon), Hong Van, Do Thai, Ngan Ha (from Dien Dan Dac Trung), T Nguyen, Luong Le, Hong Gia Vietnam, Loc C, Thai Nguyen, Loan & Khanh Tran, Lien Huong Group,Thuy Vu & Tiendung Nguyen, Sabre Employees and Friends, Hoa Lam, Nam Le, Binh Tran, Vuong Chu, Phuong Nguyen, KC Foosballer, Luong Minh Le, Loc C & Thai Le Nguyen,Allessie Lam,Ban Dinh, Thuy Vu & TDung Nguyen, Kieu Chi T Nguyen, Khanh or Loan H Tran, Hoan &Sang Le, Hung Dao&GiaLai Le, Khoi Vu & Tuyet G Nguyen, Xuan N. Huynh & Nau T Luong.)

Năm nay chúng ta sẽ phát cho 22,500 cuốn tập và 90 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo từ 17 truờng của 2 tỉnh Bến Tre và Tây Ninh. Chúng ta sẽ phát 18,400 cuốn tập và 50 chiếc xe đạp cho Bến Tre. Ở Tây Ninh chúng ta sẽ phát 4100 cuốn tập và 40 chiếc xe đạp.

Năm nay bộ giáo dục ở Vietnam bắt các em tiểu học phải xài tập có 5 đuờng kẻ trong 1 ô, những cuốn tập loại này dày hơn và mắc hơn. Tuy nhiên cách áp dụng thì mỗi tỉnh mỗi khác. Ở tỉnh Bến Tre, các em học lớp 1, 2, và 3 phải dùng tập có 5 đường kẻ. Ở tỉnh Tây Ninh, tất cả các em từ lớp 1 tới lớp 5 đều phải dùng tập có 5 đường kẻ. Những lớp khác thì vẫn dùng đuợc tập có 4 đường kẻ.

Đây là danh sách các trường chúng ta đã tặng tập năm nay. Xin các bạn bấm vào tên trường để xem buổi phát tập ở trường đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục bỏ hình ảnh vào khi nhận được. Trường nào mà tên không có chữ đậm, có nghĩa là hình chưa có được bỏ vào.

Từ huyện Thạnh Phú:
1. Mẫu giáo Thanh Phong, 80 students, all need 5-line notebooks
2. Tiểu học Thanh Phong A,190 (45 need 5-line notebooks, 145 regular), 10 bicycles
3. Tiểu học Thanh Phong B,100 (40 need 5-line notebooks, 60 regular)
4. Tiểu học Giao Thanh,140 (40 need 5-line notebooks, 100 regular)
5. Tiểu học An Thuan, 140 (60 need 5-line notebooks, 80 regular)
6. Mẫu giáo Hoa Lơi , 70 (All 5-line notebooks)
7. Trung Học Cơ Sở Binh Thanh, 150 regular notebooks
8. Trung Học Cơ Sở Thanh Phú, 140 regular notebooks
9. Trung Học Cơ Sở Quoi Dien, 130 regular notebooks
10.Trung Học Cơ Sở Thạnh Phong, 140 regular notebooks

Từ huyện Mõ Cày Bắc:
11. Tiểu học Thanh An, 120 (42 need 5-line notebooks, 78 regular)
12. Tiểu học Tân Thanh Binh, 130 (45 need 5-line notebooks, 85 regular)
13. Trung học Cơ Sở Thanh An , 120 regular notebooks

Từ huyện Châu Thành:
14. Trung Học Cơ Sở Tân Thạch, 120 regular notebooks

Từ huyện Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh:
15. Mẫu giáo Tân Hòa, 100, all 5-line notebooks
16. Tiểu học Tân Hòa, 160 (129 need 5-line notebooks, 31 regular)
17. Trung Học Cơ Sở Tân Hòa, 150, all regular notebooks