2010 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó

Năm nay chúng tôi bắt đầu chương trình giúp đỡ thực phẩm cho các cụ già nghèo khó . Có những cụ vẫn còn sức khỏe đi làm nhưng công việc làm không đủ sống, có những cụ tàn phế, bệnh tật, hay quá già và không còn sức lao động nữa . Những cụ cao niên này phần đông sống nhờ bát gạo tình thương của chòm xóm vì con cháu họ cũng quá nghèo để giúp đỡ.

Chúng tôi đến từng làng và hỏi thăm trưởng làng danh sách các hộ nghèo cao niên ở đó, rồi đến tận nhà để xem hoàn cảnh sống của các cụ và công việc làm của các cụ. Có cụ 75 tuổi vẫn còn đi lượm lá để đốt lấy tro bán. Mỗi hai ngày gom tro lại bán được 3500 tiền Vietnam tức là khoảng 20 cents tiền Mỹ. Có cụ 80 tuổi hàng ngày đi lượm củi chất lại rồi cột vào người để kéo về bó lại bán. Có cụ 83 tuổi mỗi sáng đi bắt ốc để bán cho các người nuôi vịt ….

Chúng tôi tặng cho mỗi cụ 1 bao gạo 50 ký lô ( 110 lbs), 2 túi đường, 4 bịch muối, 4 chai nước mấm, 4 chai nước tương, 4 bịch bột ngọt, 10 gói mì tôm, 10 gói cháo, 2 chai nước rửa chén , 2 chai dầu ăn, 2 lon sữa, và 2 gói trà. Nếu ăn nhín thì cũng sống được 3 tháng.

Thật khó mà diễn tả niềm vui và sự cảm kích của các cụ khi nhận các món quà này. Và đối với chúng ta, có lẽ sự hồi báo là mang đến niềm vui cho người …. Đây là lần đầu tiên làm chương trình này. Chúng tôi đã giúp được cho 80 người, nhưng số các cụ nghèo khổ còn rất nhiều. Chúng tôi hy vọng được sự hưởng ứng của các bạn để chương trình này được tiếp tục hàng năm như chương trình phát gạo, phát tập, và xe đạp của chúng ta .

Xin cảm ơn các bạn Đại Quách, Kim Phùng, Vicki Hsu, Tiffany Le, Như Quỳnh, Gia đình Bác Lâm và Trần Trinh Thy đã giúp tài trợ để thực hiện chương trình này.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những dịp phát thực phẩm:

Hình ảnh tặng quà Đợt 1, phần 1            Hình ảnh tặng quà Đợt 2, phần 1 

Hình ảnh tặng quà Đợt 1, phần 2            Hình ảnh tặng quà Đợt 2, phần 2 

Hình ảnh tặng quà Đợt 1, phần 3            Hình ảnh tặng quà Đợt 2, phần 3 

Hình ảnh tặng quà Đợt 1, phần 4 

Hình ảnh tặng quà Đợt 1, phần 5 

2010 - Food Assistance for the Elderly Project

(Translated by Nghia Pham)

This year, Newhope2008 is starting a new project, the Food Assistance for the Elderly Project. In order to determine which recipients needed help, we asked the village leaders to give us a list of their most needy. We then visited their “ homes” to verify their living and social conditions. These are a few of the dire cases that we found: a 75 year-old still gathering leaves to burn into ashes for sale (each day he gathers only enough to make the total sale of 3500 Vietnamese dong, which is approximately 20 US cents; an 80 year-old who goes to the jungle to gather wood, ties it to their body because they don’t have the strength to carry it, then drags it home to bundle together in order to sell; the 83 year-old who collects shellfish for sale to the duck farmers; many people were homeless and living in someone else’s home, eating whatever bits of food that is donated to them; a good number being servants in return for food and shelter.

Each of our recipients will receive: 1 bag (50 kg = 110 lbs) of rice, 2 bags of sugar, 4 bags of salt, 4 bottles of fish sauce, 4 bottles of soy sauce, 4 bags of sweetener, 10 bags of noodles, 10 bags of soup, 2 bottles dishwasher detergent, 2 bottle of cooking oil, 2 cans of milk, and 2 bags of tea. If they are conservative, these will last approximately 3 months.

Words cannot describe the emotional joy expressed upon their countenances upon receipt of these small gifts. However, the greatest gift of all is the emotional joy that we receive from bringing joy to others……

We have been able to help only 80 people; the number of elderly needing help is so much more! We hope that the generosity of our readers will help this project to continue, as we have done with our yearly rice, bicycle, and notebook distribution projects.

We are thankful to Dai Quach, Kim Phung, Vicki Hsu, Tiffany Le, Nhu Quynh, Bác Lâm's family and Tran Trinh Thy for their donations in making this first distribution possible.

Please click on the links below to see pictures from the distributions:

Pictures from First offering: part 1           Pictures from Second offering: part 1

Pictures from First offering: part 2           Pictures from Second offering: part 2

Pictures from First offering: part 3           Pictures from Second offering: part 3

Pictures from First offering: part 4

Pictures from First offering: part 5