2011 - Rice Distribution Projects

It’s that time of the year again—the time of sharing! Some years it is harder to share than others, and this is the year where it is especially hard to squeeze that extra dollar for charity. It has been tough on all of us, but we have tried our very best to share, and together we have raised enough funds to cover 15 tons of rice for 750 needy families. It takes a lot of effort for any group to do this much and for a small group like us, it takes more than just trying—it takes a lot of love and caring!!

Thank you for being a part of our group. Thank you for believing in our cause. Thank you for your big hearts. Thank you for your trust. Thank you for keeping this humanitarian effort alive. Thank you very much our dear friends and sponsors:
Hieu Pham, Melissa Le, Hope Nguyen/Nhon Pham, Tanh Nguyen and Linda Pham , Trina Nguyen , The late Mr. L.V. Thinh, Phong Tu Nguyen , Odyssey Insurance (Quang Lang), Tran Trinh Thy, Ngoc Nga Nguyen, Linh Mục Đệ Nguyen, Pham Thi Hong Duc, Hang Nga Nguyen, Nicole Nguyen, John and Patricia Paxin , Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Vicky Nguyen & Hien Chu, Dat Vo & Nghia Pham Tiffany Le, Phuong Tran, Nhu Nguyen, Dang Phong, The Chu family, and The Baker, The Late Mr. Tran Tu Giac, Ha Uyen Chi, Hang Pham, The Late Mr. Nguyen Manh Dan, Nguyen Thi Van Anh, Mua Ngau and Nop Truong Nhu Quoc Anh for funding this project.

How the rice are distributed:
Prior to the distribution day, we hand out a rice coupon for each family on the list.  On the rice coupon, we have the time and place of the rice distribution event.   The names on the distribution list are taken from the poverty list of the village.   Each village has its own poverty list.   This list comprises of those families who make less than two dollars a day.   Some village has more than 400 poor families, but we cannot accommodate all.  We only give from 1 to 2 tons of rice to a village depending on the number of poor families.   A ton of rice covers 50 families.   It usually takes us from one to two hours at each distribution center depending on how much rice there is to distribute.  Those families that cannot come within that time frame can always come back later to get the rice as long as they have the rice coupon.
One of the things that is hard for us to bear is seeing people from the villages that did not make it to our list came and waited in tears for our rice.   Some of them waited all day at the distribution center until the last rice bag were taken in hope of any surplus even we told them they will be no surplus in our system, and that they have to have a rice coupon to get it.   This is why each year we try to cover more and more villages so more needy families will get rice.

This year we have hired a few motorcycle men to carry the rice bags for the elderly who are too weak to carry the rice bag (20 kg / 44 lbs).

We will be distributing rice to the following villages this year:
(Please click on village name to view the pictures of the distribution):
01. Thạnh Phong Village, 100 families (Thạnh Phú district)
02. Giao Thạnh Village, 100 families (Thạnh Phú district)
03. Thạnh Phú Village, 50 families (Thạnh Phú district)
04. Nhuận Phú Tân Village, 100 families (Mõ Cày Bắc district)
05. Hoà Lộc Village, 50 families (Mõ Cày Bắc district)
06. Tân Thạch Village, 50 families (Châu Thành district)
07. Đại Điền Village, 50 families (Thạnh Phú district)
08. An Nhơn Village, 50 families (Thạnh Phú district)
09. Thạnh Hải Village, 50 families (Thạnh Phú district)
10. Ngải Đăng Village, 50 families (Mõ Cày Nam district)
11. Tân Thành Bình Village, 50 families ( Mõ Cày Bắc district)
12. Thới Thạnh Village, 50 families (Thạnh Phú district)

2011 - Phát Gạo Tết

Xuân sắp đến rồi, và lại một lần nữa mang theo bao nhiêu hy vọng của hàng trăm gia đình chờ đợi ở chúng ta một món quà nho nhỏ . Hơn bao giờ hết, năm nay trong nền kinh tế đang suy thoái dù là một món quà nho nhỏ cũng là một sự cố gắng lớn. Vâng, chúng ta đã cùng nhau cố gắng và đã quyên được 15 tấn gạo cho 750 gia đình nghèo khó. Đây là thành quả không nhỏ cho một hội đoàn và riêng với hội đoàn nhỏ bé của chúng ta thì nó thật là to lớn.
Xin cám ơn các bạn và cám ơn Ơn Trên đã giúp để chúng ta được cùng nhau thực hiện chương trình này lần nữa. Cám ơn cái nhiệt tình của các bạn . Cám ơn sự tin tưởng của các bạn. Cám ơn trái tim nhân ái của các bạn

Xin chân thành cảm tạ các bạn Hieu Pham, Melissa Le, Hope Nguyen/Nhon Pham, Tanh Nguyen and Linda Pham , Trina Nguyen , The late Mr. L.V. Thinh, Phong Tu Nguyen , Odyssey Insurance (Quang Lang), Tran Trinh Thy, Ngoc Nga Nguyen, Linh Mục Đệ Nguyen, Pham Thi Hong Duc, Hang Nga Nguyen, Nicole Nguyen, John and Patricia Paxin , Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Vicky Nguyen & Hien Chu, Dat Vo & Nghia Pham Tiffany Le, Phuong Tran, Nhu Nguyen, Dang Phong, The Chu family, and The Baker, The Late Mr. Tran Tu Giac, Ha Uyen Chi, Hang Pham, The Late Mr. Nguyen Manh Dan, Nguyen Thi Van Anh, Mua Ngau và Nop Truong Nhu Quoc Anh đã giúp để thực hiện chương trình năm nay.

Cách thức lãnh gạo:
Trước ngày phát gạo, chúng ta phát ra cho mỗi gia đình có tên trong danh sách một phiếu lãnh gạo, và cho biết thời giờ và địa điểm sẽ phát gạo.   Những gia đình có tên trong danh sách này được lấy từ hộ nghèo của xã.   Mỗi xã đều có danh sách của những hộ nghèo.   Đó là những gia đình làm dưới 2 đồng 1 ngày.   Có xã có tới hơn 400 hộ nghèo, nhưng chúng ta không có đủ để cho hết được nên thường chỉ cho mỗi xã từ 1 tới 2 tấn gạo.  Một tấn gạo cho được 50 gia đình.  Thường thường mỗi nơi chúng ta phát từ 1 tiếng tới 2 tiếng tùy theo có 1 hay 2 tấn gạo.   Những gia đình không tới được trong khoảng thời gian đó thì họ sẽ trở lại để lấy sau.   Chỉ cần đưa phiếu lãnh gạo sẽ lấy được gạo.
Hằng năm trong những cuộc phát gạo đều có những trường hợp làm tim chúng ta chùn xuống.   Có những gia đình nghèo từ những làng không có tên trong danh sách lãnh gạo của chúng ta, họ nghe nói phát gạo thì đến đứng chờ.   Họ chờ đợi cho đến chúng ta phát xong mà nước mắt lưng tròng và vẫn còn đứng chờ tại trung tâm phát gạo có khi cả ngày để xem có dư bao nào không.  Mặc dù chúng ta đã nói với họ là sẽ không có dư vì chúng ta chỉ có đủ cho những người có phiếu gạo và chắc chắn những gia đình này sẽ đến.  Chính vì thế mà mỗi năm chúng ta đã cố gắng nhiều hơn để cho được nhiều gia đình nghèo hơn.

Năm nay chúng ta có mướn một số người lái xe Honda ôm để chở dùm gạo cho những cụ già yếu không khiêng nổi gạo (20 kí lô / 44 lbs).

Năm nay chúng ta sẽ phát gạo cho 12 xã ở bốn huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Mõ Cày Bắc và Mõ Cày Nam. Xin các bạn bấm vào tên của Xã để xem hình phát gạo của nơi đó.

01. Xã Thạnh Phong, 100 gia đình (huyện Thạnh Phú)
02. Xã Giao Thạnh, 100 gia đình (huyện Thạnh Phú)
03. Xã Thạnh Phú, 50 gia đình (huyện Thạnh Phú)
04. Xã Nhuận Phú Tân, 100 gia đình (huyện Mõ Cày Bắc)
05. Xã Hoà Lộc, 50 gia đình (huyện Mõ Cày Bắc)
06. Xã Tân Thạch, 50 gia đình (huyện Châu Thành)
07. Xã Đại Điền, 50 gia đình (huyện Thạnh Phú)
08. Xã An Nhơn, 50 gia đình (huyện Thạnh Phú)
09. Xã Thạnh Hải, 50 gia đình (huyện Thạnh Phú)
10. Xã Ngải Đăng, 50 gia đình (huyện Mõ Cày Nam)
11. Xã Tân Thành Bình, 50 gia đình (huyện Mõ Cày Bắc)
12. Xã Thới Thạnh, 50 gia đình (huyện Thạnh Phú)