2011 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses completed

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
 

Family- Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

37
Hồ Văn Phước Chu Vân Uyên, Đăng Duy, Đăng Danh
36
Nguyễn Văn Đông DIANE LIN, YVONNE GONG, VENNER KWAN, and TAMING LAI
35
Võ Văn Quốc KLAUS  và THU HÀ KIEßLING 
34
Nguyễn Văn Bảo Vincent & Mailynda Le & Chu family
33
Trần Hoàng Thái Mission Road Pharmacy
32
Lê Văn Thăng The Pham & Chu family
31
Huỳnh Văn Tiếng Ông Nguyễn Học Tài và bà Phạm Thị Minh
30
Phạm Văn Trúc Thi Luu Tran Anh-Kiet
29
Huỳnh Phước Lộc Ân Nhân Ẩn Danh
28
Nguyễn Văn Vũ The Baker & The Chu family
27
Phạm Văn Hiếu Luu Tran Anh-Kiet
26
Trần Thị Thu Khuyến Luu Tran Anh-Kiet
25
Võ Thị Nga Alexander Le
24
Võ Văn Để Jordan Kim-Uyen
23
Lê Thị Nữa Preston Le
22
Nguyen Van Chau Family Discount Pharmacy
21
Bùi Thị Khoe Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao và bạn Phạm Hữu Nhơn
20
Nguyen Thanh Nhan Jean Francois Pacou & Chu Famliy
19
Nguyễn Văn Văn Riley Thao-Uyen
18
Nguyễn Thị Lập Summit Pharmacy Inc
17
Luong Thi Moi Ông bà Lý Tấn Vọng
16
Tran Van E
The Baker & The Chu family
15
Dang Van Ung Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao và bạn Diana Hồng Đức Pham
14
Pham Van Nho Tim Baker
13
Nguyễn Văn Lâm Bà Chu Thanh Tâm và gia đình
12
Ngo Van Hong Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao và bạn Phạm Hữu Hiếu
11
Nguyen Thi Nghen Cô Trần thị Ngọc Tuyết
10
Nguyen Van Yen Các thân hữu và cảm tình viên của Kiệt
9
Vo Van Ty Ông Chu Thế Luyến
8
Nguyễn Văn Lam The Loi Diep Family/Hansansan
7
Truong Van Tri Ms. Nguyễn Thúy Huệ
6
Nguyen Van Phuong Ms. Nguyễn Thúy Huệ
5
Các thân hữu và cảm tình viên của Kiệt
4
Sandy Wang, Yiwen Gong, and Yuwen Yeh
3
Ông Nguyễn Mạnh Dan và bà Nguyễn Thị Vân Anh
2
The Paxin Family
1
Bà Lê Thị Thao và bạn Nguyễn Thị Bích Hợp