2011 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the houses completed

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong

Family- Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

Hồ Văn Phước Chu Vân Uyên, Đăng Duy, Đăng Danh
Nguyễn Văn Đông DIANE LIN, YVONNE GONG, VENNER KWAN, and TAMING LAI
Võ Văn Quốc KLAUS  và THU HÀ KIEßLING 
Nguyễn Văn Bảo Vincent & Mailynda Le & Chu family
Trần Hoàng Thái Mission Road Pharmacy
Lê Văn Thăng The Pham & Chu family
Huỳnh Văn Tiếng Ông Nguyễn Học Tài và bà Phạm Thị Minh
Phạm Văn Trúc Thi Luu Tran Anh-Kiet
Huỳnh Phước Lộc Ân Nhân Ẩn Danh
Nguyễn Văn Vũ The Baker & The Chu family
Phạm Văn Hiếu Luu Tran Anh-Kiet
Trần Thị Thu Khuyến Luu Tran Anh-Kiet
Võ Thị Nga Alexander Le
Võ Văn Để Jordan Kim-Uyen
Lê Thị Nữa Preston Le
Nguyen Van Chau Family Discount Pharmacy
Bùi Thị Khoe Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao và bạn Phạm Hữu Nhơn
Nguyen Thanh Nhan Jean Francois Pacou & Chu Famliy
Nguyễn Văn Văn Riley Thao-Uyen
Nguyễn Thị Lập Summit Pharmacy Inc
Luong Thi Moi Ông bà Lý Tấn Vọng
Tran Van E
The Baker & The Chu family
Dang Van Ung Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao và bạn Diana Hồng Đức Pham
Pham Van Nho Tim Baker
Nguyễn Văn Lâm Bà Chu Thanh Tâm và gia đình
Ngo Van Hong Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao và bạn Phạm Hữu Hiếu
Nguyen Thi Nghen Cô Trần thị Ngọc Tuyết
Nguyen Van Yen Các thân hữu và cảm tình viên của Kiệt
Vo Van Ty Ông Chu Thế Luyến
Nguyễn Văn Lam The Loi Diep Family/Hansansan
Truong Van Tri Ms. Nguyễn Thúy Huệ
Nguyen Van Phuong Ms. Nguyễn Thúy Huệ
Các thân hữu và cảm tình viên của Kiệt
Sandy Wang, Yiwen Gong, and Yuwen Yeh
Ông Nguyễn Mạnh Dan và bà Nguyễn Thị Vân Anh
The Paxin Family
Bà Lê Thị Thao và bạn Nguyễn Thị Bích Hợp