2007 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

 

Family - Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

8
Donald Hien Nguyen
7
Bac Su Pham
6
Bac Su Pham
5
Gia dinh Bac Nam
4
Gia dinh Bac Nam
3
Gia dinh Bac Nam
2
Bac Su Pham
1
Gia dinh Bac Nam