2010 - Bicycles Distribution Projects

Our Bicycle Giveaway took place at the same time with our Notebooks Project.   This year we gave out 60 bicycles to 60 needy students in An Thuan, Giao Thanh, Hoa Loi, Phu Khanh, and Thanh Phong provinces.
These are the students that were recommended by the principals of these schools and their families are on the villages’ poverty list.  We also have visited each student’s house and school to verify their economic situation and their schooling status.  

This is a very time consuming and labor-intensive project as going to each student’s
house took a lot of time.   Sometimes they were not home.  None of them have telephone so there is no way we can contact to make sure they are home.   For some cases, we just took picture of  the empty house  as after attempting to come back a few times we still didn’t catch anybody at home.   However, all students have pictures  receiving the bicycles in school.


Many thanks to our sponsors: Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy, Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell and Tran TrinhThy for making this effort possible.

Please click on the school name below to see the students’ names, their home, and the giveaway ceremony in school:

An Thuan Giao Thanh Hoa Loi Phu Khanh Thanh Phong

2010 - Phát xe đạp

Chương trình phát xe đạp cho các em học sinh nghèo được chúng ta tổ chức song song với chương trình phát tập.   Năm nay chúng ta đã cho được 60 chiếc xe đạp cho các em nghèo hiếu học.   Các em này được chọn từ các trường trong xã An Thuận, Giao Thạnh, Hòa Lợi, Phú Khánh, và Thạnh Phong. Các em này đều trong hộ nghèo của xã và được hiệu trưởng tuyển chọn ra từ danh sách nghèo của trường và có nhu cầu cần xe đạp.   Riêng chúng ta cũng đã cho người đến tận trường và nhà các em để chụp hình và xác nhận  các em đang đi học và hoàn cảnh kinh tế của từng em .  

Đây là một việc làm tốn nhiều thời giờ và công sức vì đi hết 60 nhà ở vùng quê không phải là việc 1 ngày 1 bửa .  Vả lại không nhà nào có điện thoại nên không cách gì biết trước gia đình các em có ở nhà hay không .   Đôi khi chúng tôi đến nhiều lần mà không gặp được ai , đành chụp hình cái nhà không mà thôi .   Tuy nhiên chúng tôi đã chụp đủ hình của tất cả 60 em nhận  xe đạp trong trường .

Xin cảm ơn các vị mạnh thường quân:  Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy, Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell and Tran Trinh Thy đã bảo trợ cho chương trình này.   Nhờ quý vị mà chúng ta đã tiếp tục giúp được các em trong nhiều năm qua và hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình này để các em có phương tiện tiếp tục học .


Xin bấm vào từng xã dưới đây để xem danh sách các em được nhận, hoàn cảnh gia đình, và hình ảnh của những dịp  phát xe đạp:

An Thuan Giao Thanh Hoa Loi Phu Khanh Thanh Phong