2010 - Special cases

Nguyen Phuong Ghi is a 12th grade student at Giao Thanh High School. His father passed away, his mother buys pork meat and fries it to sell to the neighbors. The family is very poor, does not own any land and does not have enough capital; so the income is very limited. Ghi has to take extra classes at different places far away from home. His bicycles is broken and could not be repaired. They lived with a relative in Giao Thanh hamlet, Thanh Phu village and currently do not have a house of their own.

2010 - Những trường hợp cá biệt:

Nguyễn Phương Ghi  -  học lớp 12A3, Trường Trung Học Phổ Thông Giao Thạnh, Cha mất, hàng ngày mẹ em mua thịt heo về chiên đem bán ở xóm cho bà con, nhưng vì nghèo không vốn, không ruộng đất, nên thu nhập cũng không đủ. Em Ghi phải đi học thêm ở nhiều chỗ rất xa nhà. Xe đạp bị hư vì gãy sửa lại không được. Nhà đang ở đậu nhà bà con, hiện tại cũng chưa có nhà. Địa chỉ ở Ấp 4, xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú.