2009 - Special cases - Trường Hợp Cá Biệt

From time to time we have sponsors who would like to help out the needy, but they don’t know who to give, so they asked us to help select the families for them. We try our best to pick out the families that meet our sponsors’ description. The followings are cases we have done this month:

Thỉnh thoảng có một số bạn nhờ chúng tôi tìm người nghèo để họ giúp đở . Chúng tôi lúc nào
cũng cố gắng tìm những gia đình phù hợp với yêu cầu của quý vị bảo trợ. Đây là những gia đình nghèo chúng tôi đã tìm dùm trong tháng này:

1. Mr. and Mrs. Tinh Van Nguyen, currently resides at An Ninh village in Thanh Phu province. They have 2 small children. They work as laborers and don’t have stable income to support their living:


Nguyễn Văn Tình, 31t, vợ Phạm Thị Hằng ở ấp An Ninh xã An Thuận huyện Thạnh Phú có 2 con. Nhà rất nghèo đi làm thuê thu nhập không ổn định.

Trao tiền cho gia đình ông Tinh van Nguyen -
Bảo trợ bởi bạn Kim Huỳnh, số tiền cho là $66 US dollars.
Handing gift to Mr. Nguyen’s family, sponsored by Ms. Kim Huynh . The gift is $66 US dollars

 

Ms. TuyetMai Thi Huynh, 55 years old, currently resides at 19/1 village #10 in Thanh Phu province. She has 2 children. They work as laborers and currently not at home at the time we came to distribute the money. Ms. Huynh has cancer and we were told she’s currently at the last stage.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai, 55t chồng mất số nhà 19/1 ấp 10 thị trấn Thạnh Phú, có 2 con . Hai con bà đã đi làm thuê, không có ở nhà. Bà đamg bị bệnh ung thư thời kỳ cuối .

Trao tiền cho gia đình bà Tuyet Mai -
Bảo trợ bởi bạn Kim Huỳnh, số tiền cho là $66 US dollars.
Handing gift to Ms. Tuyet Mai Huynh’s family, sponsored by Ms. Kim Huynh . The gift is $66 US dollars:

 

Mr. Anh Ngoc Thi Tran, 35t, currently resides in Tan Phuoc village, Tan Thanh province in
Giong Trom district . She sells lottery tickets for the living. Unfortunely, she was hit by an
automobile while going home one day, and this accident left her with a brain injury. She’s still
not healed yet; however she came home to rest as she cannot afford to stay in the hospital.

Bà Trần Thị Ngọc Ánh 35t ở ấp Tân Phước xã Tân Thanh Huyện Giồng Trôm, nghề nghiệp đi bán vé số. Khi về không may bị xe đụng chấn thương sọ não, bệnh vẫn chưa khỏi, không có khả năng nằm bệnh viện nên đã trở về nhà .

Trao tiền cho gia đình bà Trần Ngọc Anh – Bảo trợ bởi bạn Kim Huỳnh, số tiền cho là $66 US dollars.
Handing gift to Ms. Ngoc Anh Tran’s family, sponsored by Ms. Kim Huynh . The gift is $66 US dollars:

Both Ms. TuyetMai Huynh and Anh Ngoc Tran’s families don’t have small children. Their children are older; however, due to their urgent needs, we have selected them to receive help from Ms. Kim Huynh.
Moreover, realizing these two families need more help, we have given them in addition $50’s worth of rice and groceries each.

Gia đình bà Tuyết Mai và Ngọc Ánh tuy có con không còn nhỏ, nhưng hiện tại hoàn cảnh hai bà cần tiền nghặt nghèo nên chúng tôi đã chọn để cho hai gia đình này . Ngoài ra, xét thấy hai gia đình đó cần sự giúp đở thêm, nên chúng tôi đã tặng thêm cho họ gạo muối .

Mr. Thien Vo has sponsored $50 in grocery for Ms. Tuyet Mai Huynh’s family:
Bạn Thiện Võ đã bảo trợ $50 để mua gạo muối cho gia đình bà Huỳnh Tuyết Mai .

 

Ms. Ngoc Tuyet has sponsored $50 in grocerys for Ms. Anh Ngoc Tran’s family:
Bạn Ngọc Tuyết đã bảo trợ $50 để mua gạo muối cho gia đình bà Trần Ngọc Ánh

 

The last family in these special cases is Ms. Oanh thi Nguyen’s. The Chu family has
sponsored $50 in grocery for Ms. Oanh Thi Nguyen’s family. Ms. Oanh Thi Nguyen, 28 years old, currently resides at 130/2 in Thanh Phuoc village, Thanh Phong province. Her husband died when her son is one month old. She makes a living by picking shrimps from the river for the shrimp farmers. When the water
retreats, she’s often out of work. Her life has been rough and often needs to seek mercy from neighbors to get bỵ

Ngoài 3 gia đình này ra, gia đình cô Nguyễn Thị Oanh cũng được gia đình Bác Chu tặng $50
để mua gạo muối. Nguyễn Thị Oanh 28t, số nhà 130/2 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong.
Chồng chết lúc đứa con mới 1 tháng, nghề nghiệp đi mò tôm dưới sông. Lúc nước ương không đi mò được. Cuộc sống rất vất vả, nhà dột nát, ngày đói, ngày no tùy vào con nước và bát cháo tình thương của chòm xóm .

Trao tiền cho gia đình bà Nguyễn Thị Oanh – Handing gift to Ms. Oanh Thi Nguyen’s family: