2008 - Bicycles Distribution Projects - Phát xe đạpCuộc phát xe đạp cho các học sinh nghèo tại 7 trường (có thêm 1 trường ở Cồn Dài, Cồn Dài còn xa hơn Cồn Cao và trường tiểu học này cũng chỉ có lớp 1 và lớp 2 ) của xã Thạnh Phong đã được thực hiện tại trường tiểu và trung học Bồn Bồn.  

Các em được chọn từ khắp nơi đã tụ về đây để lảnh.   Toàn bộ 38 chiếc xe đạp đã được phát ra, 24 chiếc được phát tại địa điểm trường tiểu học và 14 chiếc tại trường trung học.

Tất cả 38 em được chọn đều nằm trong hộ nghèo của xã.  Thu nhập gia đình các em không hơn 20,000 vn (16,000=$1 us) một ngày.   Ba mẹ các em ở Cồn phần đông làm về nghề đốn củi, các nơi khác thì làm nghề làm mướn.

Cuộc phát học bỗng này đuợc sự bảo trợ của các thân hữu Minh Vương, nvhn, Huệ Tường, Lan Nguyễn, Lầm, Sim Tím, Út Nhỏ , LH, Tịnh Liên, sbn824, Kiều Minh, Hòang Trúc, Buồn Viễn Xứ và Hạ Uyên Chi.   Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Đây là danh sách các em được chọn:

  Họ và tên  Lớp      Họ tên cha (mẹ) Địa chỉ
1  Bùi Văn Nan 4/1  Bùi Văn Phỉ  Cồn Điệp
2 Từ Hữu Kha   4/3 Từ Văn Hai Cồn Mít
3 Phạm Duy Khang 4/3 Phạm Văn Kha Cồn Mít
4 Nguyễn Văn Nhí 4/3 Nguyễn Văn Út  Cồn Mít
5 Trần Minh Sơn   4/3 Trần Minh Tuấn Cồn Mít
6 Nguyễn Hữu Khanh 4/3 Nguyễn Văn Nhỏ Cồn Mít
7 Phạm Hữu Tâm   4/3 Phạm Út Em Cồn Mít
8 Nguyễn Thị Cẩm Nhung        4/3 Nguyễn Văn Hải Cồn Mít
9 Phạm Hoàng Luân 4/3  Đào Thị Trúc Cồn Mít
10 Hồ Ngọc Hải  4/4 Hồ Văn Hiền Cồn Lớn
11 Lê Thị Duy         4/4   Lê Văn Dương Cồn Lớn
12 Lê Thị Yến Muội  4/4 Lê Văn Cường Cồn Lớn
13 Nguyễn Hoàng Phú  4/4 Nguyễn Văn Tiến Cồn Lớn
14 Hồ Văn Tường   4/4 Hồ Văn Dưỡng  Cồn Lớn
15 Ngô thị Yến    4/4 Ngô Văn Phúc  Cồn Lớn
16 Huỳnh Ngọc Tuân 4/5 Huỳnh Văn Ro Cồn Dài
17 Trần Thị Thi  4/5  Trần Văn Dũng Cồn Dài
18 Trần Thị Vệ  4/5  Trần Văn Toàn Cồn Dài
19 Phan Thị Cẩm Tú 5/1  Phan Văn Dũng Cồn Lớn
20 Từ Văn Bén  5/3  Nguyễn Thị Bé Cồn Cao
21 Trần Minh Chí 5/3 Trần Văn Minh Cồn Lớn
22 Ngô Văn Huynh 5/3  Ngô Văn Phúc Cồn Lớn
23 Phạm Thị Nga  5/3  Phạm Văn Thiện  Cồn Lớn
24 Trần Thị Huỳnh Như 5/2  Trần Ngọc Lượng  Khâu Băng
25 Bùi Thị Nhớ 6/1 Bùi Văn Mến Khâu Băng
26 Võ Văn Vũ Linh 6/1 Võ Văn Tống Cồn Dài
27 Đặng Thị Diễm Lệ 6/2 Đặng Văn Quẹo  Cồn Dài
28 Nguyễn Văn Mộng 6/3 Nguyễn Văn Hoài  Cồn Mít
29 Phạm Thị Hằng 6/3   Phạm Văn Thiện Cồn Lớn
30 Nguyễn Văn Hôn 6/3   Nguyễn Văn Hạnh Cồn Lớn
31 Phan Văn Hoàng Giang 6/5  Phan Văn Chí Cồn Điệp
32 Trịnh Thị Thuỳ 8/3   Trịnh Phụng Anh Cồn Lớn
33 Lương Thuỳ Duyên 6/2 Lương Văn Riềng Khâu Băng
34 Nguyễn Thị Mỹ Khánh 7/5 Nguyễn Văn Phèn Cồn Mít
35 Trần Văn Kiệp  8/1 Trần Văn Lượng Cồn Điệp
36 Huỳnh Văn Triển 8/3 Huỳnh Văn Tân Cồn Lớn
37 Võ Thị Thanh Nhã 8/4 Võ Ngọc Châu  Khâu Băng
38 Võ Thị Mộng Tươi  9/2 Võ Văn Trĩ Khâu Băng


Tên cha các em được dùng thay địa chỉ vì có em nhà như cái chòi nên không có địa chỉ.  Vả lại ở Cồn, chỉ cần biết Cồn nào và tên gia chủ thì sẽ tìm được đến nhà dể dàng hơn là dùng địa chỉ.
 
Để duy trì sự một chút công bằng trong sự chọn lựa,  tôi đã cho người đi kiểm tra chổ ở và hoàn cảnh gia đình của các em  được chọn.   Tôi chỉ kiểm tra tượng trưng vài em trong mỗi Cồn, lý do vì đi hết 38 em tốn rất nhiều thời gian và thêm chi phí nửa.   Khi đi tìm 1 em có đôi khi phải đi tới đi lui rất nhiều lần  vì em không có ở nhà, phải tới trường kiếm, kiếm được rồi chở em về nhà để chụp  hình tại nhà với gia đình.  Về tới nhà có  khi gia
  đình em không có ai ở nhà, lại phải chạy đi kiếm và chở về chụp.   Có em đi kiếm mấy lần cũng không tìm được người nhà nên đành phải chụp 1 mình.Đây là hình của 10 em trong số 38 em đã lảnh xe đạp, hình chụp tại nhà của em với gia đình:
 
1.  Em Lương Thùy Duyên, lớp 6/2, cha chết, mẹ làm thuê ở thành phố, đang ở đậu với người cô tại Khâu Băng:

2.  Em Bùi Thị Nhớ, học lớp 6/1, cha chết, mẹ bỏ, đang ở với bà nội tai Khâu Băng, qua khỏi đồn 602 , sát bờ rừng:

 

 
3.  Em Nguyễn thị Mỹ Khánh, lớp 7/5, nhà ở Cồn Mít, cha là Nguyễn Văn Phèn, làm nghề đốn củi

 

 4.  Em Võ Văn Vũ Linh, lớp 6/1, nhà ở Cồn Dài, cha là Võ Văn Tống, làm nghề đốn củi.


5.  Em Đặng thị Diễm Lệ, lớp 6/2, nhà ở Cồn Dài, có 6 anh em, cha là Đặng Văn Quẹo, làm nghề đốn củi

6.  Em Trần Minh Trí, lớp 5/3, nhà ở Cồn Lớn, cha là Trần Văn Minh, làm nghề đốn củi

7.  Em Nguyễn Hoàng Phú, lớp 4/4, Cồn Lớn, cha chết:

8. Em Nguyễn Văn Nhí, lớp 4/3, Cồn Mít, cha là Nguyễn Văn Út, đi làm thuê.

9. Em Trần Thị Huỳnh Như, lớp 5/2, nhà ở Khâu Băng, cha là Trần Ngọc Lượng, làm thuê.

10.  Em Từ Văn Bén, lớp 5/3, ở Cồn Cao, cha là Từ Văn Cường, làm nghề đốn củi

 

 

Những xe đạp được chở bằng ghe từ Bến Tre về Bồn Bồn

 

Các em học sinh được nhờ đến giúp một tay để đem xe đạp về trường:

Những xe đạp được lần lượt đem lên bến:

Đem về trường học:

Sau khi tất cả xe đạp được đem về, các em được mời lại trường để lảnh vào buổi sáng tinh sương ngày thứ hai tuần này.  Bắt đầu ở địa điểm đầu tiên là trường tiểu học Bồn Bồn.  Nơi đây có 24 chiếc xe đạp đã được phát ra

 

Những chiếc xe đạp được đem ra sắp hàng dài:

Để đơn giản hóa việc phát xe, tôi nhờ trường làm bảng tên cho các em và gắn lên mỗi chiếc xe đạp

Và sau đó nhờ một giáo chức đọc tên các em:

Những học sinh được gọi tên tuần tự lên nhận xe đạp: