Phát Gạo Tết - Rice Distribution Projects - 2008

Đây không phải là một cuộc cứu đói, mà chỉ là một món quà Tết từ những nguời may mắn đến với những nguời kém may mắn hơn mà thôi.  Họ là những cư dân không có đất, hàng ngày đi làm mướn, hay buôn gánh bán bưng, chỉ kiếm đuợc không quá 2 đồng để sống qua  ngày, có ngày cũng được gì cả.    Hai mươi ký gạo tuy không nhiều nhưng đủ để đem đến một niềm vui không nhỏ, và đủ để cho họ cảm đuợc chút tình nguời và nguời trong kiếp sống khó khăn này.

Nếu các bạn thấy có nguời mặc những cái áo coi cũng được, nhìn đâu có nghèo lắm đâu.....thưa với bạn,  nguời dân quê có thói quen khi nghe đi chụp hình là nguời ta lấy bộ đồ "vía" ra để mặc, phần đông họ chỉ có vài bộ áo quần thôi, và là những nguời sống trong những cái chòi lá mà tôi đã post trong những trang truớc.   Họ đủ nghèo để liệt vào list  "hộ nghèo" của xã.

Cám ơn các bạn đã giúp tôi gieo những hạt giống tình thương trong mùa Tết 2008 này và thân chúc tất cả có một cái Tết thật vui và tràn đầy phúc lộc.

Chúng ta mua đuợc 4 tấn gạo và lẻ mấy lít, và đã phát ra cho đuợc 200 nguời , mỗi nguời 20 ký lô.   Một số nguời già cả đi không nổi thì đuợc xe chở giao đến nhà.  Một số nguời đi làm mướn đến chiều mới về lấy nên không có mặt trong buổi phát gạo.

Gạo được mua từ ghe gạo ở bến đò và đang trên đường chở về:

Tới chỗ phát gạo và đang được đem xuống.  Chỗ phát gạo là nhà của bà con mẹ tôi, cho mượn để làm (cùng chỗ tôi đã phát năm ngoái ):

Mở bao để đong lường:

Cân và bỏ bịch:

Sẳn sàng để phát ra:

Bắt đầu kêu tên phát

Bà cụ cảm động không nói nên lời, nhờ ông phát gạo gởi lời cám ơn đến  các ân nhân:

Chúng ta không lạ gì với bà lảo này nửa.  Năm ngóai bà cũng đuợc cho và đã tự vác về nhà.   Năm nay xem ra bà không còn khoẻ như truớc: