2010 - Rice Distribution Projects

It has been many years that we have started this rice distribution project, giving rice to the needy families and elderly in every coming Tet , and it has been that many years that they have been waiting for us with absolute faith like an unspoken promise.   20 kilos of rice to us is not much but to them is a big present.  We hope with your continuing support, we will continue to keep this faith in them in this coming Tet and many Tets to come.    They have not been blessed with much, our rice gift would brighten up a little corner in their dark sky. We have exceeded our goal for the annual Rice Distribution project.  Our deepest thanks go to all of you.    We have distributed 14 tons of rice to 700 needy families this year.   Each family got 20 kilos of rice (about 44 lbs).

Many thanks to our sponsors:
Anna Nguyen, Hung Tran, Hieu Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Khanh To & YenThu Pham, Dang Phong, Bùi Minh Sơn, Nhóm Lê Quý Đôn 1979 , Tiffany Thuy Le, Melissa Le, Mission Road Pharmacy,  Hope Nguyen & Nhon Pham, North Phoenix Internal Medicine PC, Vicky Nguyen, Sim Tim, Ms. Chu Kim Khue and Family, Ha Uyen Chi and family, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi and family, Suong Pham, Susan Nguyen, Pham thi Hong Duc, gia đình Bác Năm,  Dat Vo & Nghia Pham, Quynh Huong, Minh Hanh, Tran Tu Giac & Diem Thuy and Tran Trinh Thy for making this effort possible.

Here are the villages that have received rice from our project (all of these villages are in Thanh Phu and Mo Cay provinces, Ben Tre, south VN):

Please click on the links below to see pictures from the distributions:

An Dien                      An Nhon                 An Thanh             An Thuan

Bang Tra                    Ben Dinh                 Giao Thanh           Hoa Loi

Tan Thanh Binh           Thanh Phong           Thanh Phu

2010 - Phát Gạo Tết

Đã bao năm rồi cứ mỗi năm 1 lần, chúng ta đều phát gạo cho những gia đình nghèo và những cụ già không có ai lo,  và cũng bao năm rồi họ đã chờ đợi ngày lảnh gạo với niềm tin tuyệt đối như chờ đợi một lời hứa hẹn.   20 ký lô gạo đối với chúng ta không nhiều nhưng đối với họ là một món quà không nhỏ .   Chúng tôi hy vọng với sự giúp đở của các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục cho họ được niềm tin này trong mùa Xuân này và nhiều mùa Xuân nửa để an ủi cho những mảnh đời mà cuộc sống đã quá buồn hiu.  

Năm nay chúng ta đã quyên được nhiều hơn dự tính.  Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn.   Chúng ta đã phát 14 tấn gạo cho 700 gia đình nghèo khó.   Mỗi gia đình được 20 ký lô tức là khoảng 44 pounds gạo.   Dưới đây là các làng xã đã nhận gạo của chúng ta.  Họ đều từ quận Thạnh Phú và Mõ Cày thuộc tỉnh Bến Tre của miền Nam Việt Nam.

Xin chân thành cám ơn các bạn   
Anna Nguyen, Hung Tran, Hieu Pham, Tanh Nguyen & Linda Pham, Khanh To & YenThu Pham, Dang Phong, Bùi Minh Sơn, Nhóm Lê Quý Đôn 1979 , Tiffany Thuy Le, Melissa Le, Mission Road Pharmacy,  Hope Nguyen & Nhon Pham, North Phoenix Internal Medicine PC, Vicky Nguyen, Sim Tim, Ms. Chu Kim Khue and Family, Ha Uyen Chi and family, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi and family, Suong Pham, Susan Nguyen  , Pham thi Hong Duc, gia đình Bác Năm,  Dat Vo & Nghia Pham, Quynh Huong, Minh Hanh, Tran Tu Giac & Diem Thuy và Tran Trinh Thy đã giúp đở tài lực và nhận lực để thực hiện chương trình này.

Xin bấm vào tên từng làng xã dưới đây để xem hình  phát gạo nơi đó:

1.  Băng Tra, 2 tấn (trong  Mõ Cày bắc, làng Nhuận Phú Tân)
2.  An Thạnh, 1 tấn (trong Mõ Cày nam)
3.  Tân Thành Bình, 1 tấn (trong Mõ Cày bắc)
4.  An Thuận , 1 tấn (aka Bến Trại)
5.  Hòa Lợi, 1 tấn ( We decided to give to Hòa Loi instead of Con Tra)
6.  Xã Thạnh Phong (nhập chung Bồn Bồn 1 tấn và Cồn Chim 1 tấn)
7.  Xã Giao Thạnh, 2 tấn (gồm có Bần Giếng, Cồn Hươu, Giồng Bàng, trong Hồ, trên Thủ, có nhiều làng khác nhưng chỉ  đủ phát những chổ này năm nay )
8.  An Nhơn, 1 tấn
9. An Điền (Cả Các), 1 tấn
10. Bến Dinh, 1 tấn
11. Xã Thạnh Phú, 1 tấn (khác với huyện Thạnh Phú , xã là một đơn vị nhỏ hơn, như Orange city và Orange county).

Chi tiết địa điểm phát gạo cho 700 gia đình của 12 làng:

+ Phát gạo điểm1: ngày 19/01/2010. trong ngày đó mưa tối ngày.

Địa chỉ: xóm chòi lá ấp An Bình, huyện mỏ Cày Nam ngay trụ sở Hội dông Y từ thiện của ấp. Phát lúc 9h sáng.

+ Điểm 2: Tân Thành Bình: lúc 11h trưa

Địa điểm: Tại đình tân thiện ( đình chùa) ấp Tân thiện xã tân Thành Bình. Huyện Mỏ Cày Bắc.

+ Điểm 3: phát lúc 14h cùng ngày: tại nhà ông Lê văn Xích.

Địa chỉ: Ấp trung Xuân, Xã Nhuận Phú Tân (Bang tra)

+ Điểm 4: phát gạo lúc 14h ngày 27/01/10. Địa chỉ tại UBND Xã Giao Thạnh.

+Điểm 5: phát lúc 8h sáng ngày 28/01/10tại Nhà ông nguyễn văn Trữ. số nhà 31/1 ấp an ninh B xã an thuận. Huyên Thạnh Phú.

+Điểm 6: phát lúc 14h ngày28/01/10 tại nhà ông phạm Xuân Sắc. địa chỉ ấp an ninh xã an Nhơn. thạnh phú.

+Điểm 7:phát lúc 8h ngày 29/01/10 tại nhà ông nguyễn t6án Đạt. Địa chỉ:ấp 5 thị trấn thạnh phú. huyên thạnh Phú.

+ Điểm 8: phát lúc 14h ngày29/01/10tại UBND xã Hòa Lợi. H thạnh Phú.

+Điểm 9: phát lúc 8h ngày 30/01/10. Địa điểm tại nhà ông phan thành Thể; ấp an ngãi, xã an thạnh(bến Vinh) H. Thạnh Phú.

+Điểm 10: phát lúc 14h ngày 30/01/10 tại UBNN xã an Điền (cả Cát).H. Thạnh Phú.

+Điểm 11: phát lúc10h ngày 01/02/10 tại nhà ông Lê thanh Long. Địa chỉ: 2/2 ấp thạnh Phước. Xã Thạnh Phong,.h. Thạnh Phú.