Housing Projects
- 2010 - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong

Family- Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

Huynh Van Tuan The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
Luu Van Cuong The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
Nguyen Van Hai The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
Le Truong An The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
Truong Thi Ngoi The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
Pham Minh Phu The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
Nguyen Van Binh The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
Le Van Tien Chu Family
Pham Tuan Kiet Nhom ban Le Qui Don Khoa 1979
Tran Thanh Vu Baker & Chu Family
Tran Hoang Chuyen Duong & Chu Family
Le Thi Nghiep Susan Ibbetson & Chu Family
Lieu Van Tieng Baker & Chu Family
Huynh Van Ngoan Ân nhân Ẩn Danh
Nguyen Van Vu Cụ Nguyễn thị Minh và con Trần văn Phú ở VN
Phan Van Huan Baker & Chu Family
Le Van Vui Mission Road Pharmacy
Tran Van Phu Mr Nguyen Huu Dang & Mrs Au Thi Thanh
Tran Ngoc Buu

Chu family

Hoi bao tro Benh nhan ngheo & Nguoi tan tat Huyen Thanh Phu

Ban Dai Dien Phat Giao Huyen Thanh Phu

Nguyen Van Be Tuan ông Nguyễn văn Thành & bà Lâm thị Mai
Vo Thi Them ông Chu Thế Luyến
Ho Van Ra Vietnamese Catholic Mission
Dang Van Tam ông Trần văn Thới & bà Phan Thị Lình
Phan Van Tang ông Phan Văn Thập & bà Lâm Thị Quới