Housing Projects
- 2010 - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Completed Houses - Nhà xây xong
 

Family- Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

24
Huynh Van Tuan The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
23
Luu Van Cuong The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
22
Nguyen Van Hai The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
21
Le Truong An The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
20
Truong Thi Ngoi The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
19
Pham Minh Phu The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
18
Nguyen Van Binh The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh
17
Le Van Tien Chu Family
16
Pham Tuan Kiet Nhom ban Le Qui Don Khoa 1979
15
Tran Thanh Vu Baker & Chu Family
14
Tran Hoang Chuyen Duong & Chu Family
13
Le Thi Nghiep Susan Ibbetson & Chu Family
12
Lieu Van Tieng Baker & Chu Family
11
Huynh Van Ngoan Ân nhân Ẩn Danh
10
Nguyen Van Vu Cụ Nguyễn thị Minh và con Trần văn Phú ở VN
9
Phan Van Huan Baker & Chu Family
8
Le Van Vui Mission Road Pharmacy
7
Tran Van Phu Mr Nguyen Huu Dang & Mrs Au Thi Thanh
6
Tran Ngoc Buu

Chu family

Hoi bao tro Benh nhan ngheo & Nguoi tan tat Huyen Thanh Phu

Ban Dai Dien Phat Giao Huyen Thanh Phu

5
Nguyen Van Be Tuan ông Nguyễn văn Thành & bà Lâm thị Mai
4
Vo Thi Them ông Chu Thế Luyến
3
Ho Van Ra Vietnamese Catholic Mission
2
Dang Van Tam ông Trần văn Thới & bà Phan Thị Lình
1
Phan Van Tang ông Phan Văn Thập & bà Lâm Thị Quới