2011 - Rice Distribution Projects
(from donations in memory of Mr. Tran Tu Giac)

12/26/10:
It is with the deepest sympathy that we extend our prayers to Mr. Tran Tu Giac’s family for his passing.

Mr. Tran Tu Giac was not only a dear friend to many of us in this group, he was also a very loyal supporter of our charity work. He had been with us even before this organization was established, and was one of the first sponsors of our housing project. He will always be remembered in our hearts as a very humble, gracious, and generous friend. Our group has been blessed with his generosity and we are very grateful for his contributions.

As per his wishes, Mr. Tran Tu Giac’s family has requested that donations on his behalf be sent to our organization for charity work. After our annual Rice Distribution is done, our next humanitarian project will be carried out in his memory.

1/12/11:
We have received donations enough to buy 5 tons of rice. We will be distributing to Quoi Dien, Phu Khanh, Hung Khanh Trung villages and to a church that services followers from An Dinh, Ngai Dang, and Huong My villages. There will be 250 bags of rice (44 lbs each) given to 250 needy families.

Many thanks to Mr. Tran Tu Giac’s family and friends who helped financing this project:
Tran Trinh Thy, Mua Ngau, Quang Lang, Doc Mo, Thy Linh, Asimina Chalvantzis, Kendal Norberg, Nguyen Minh Chau, Diep Do An & Ho Duy Ha, Huynh Vu Hoang Tuan & chi Ngan, Dieu Tam, DaThao & KL, Phan Tuong Niem, Au Tim, Phuong Vy, Ha Khanh Phuong, Huong Xuan, Thuy Mi, Quach Xuan Son, Justin Shrack, Quynh Huong, Hieu T Nguyen & Kim Le, Emerita Agustin ,Kha X Pham & Ly V Pham, Anne T. Ngo, Tho Quoc Nguyen & Nancy N Nguyen, Quang Dinh Pham, Anh T Nguyen, Frank Nguyen & Mary C. Nguyen, Jimmy H. Nguyen, Hang Thu Le, Do Duy Thuy, Khang Nhi, Mrs. Pham Si Trung, Thuan Tran (Dan Chu), Xa La, Martin Smith, Mau Tuyet,Trung & Kim Nguyen, Dung & Minh Dinh, Khieu Vu Duong Sinh, Ted & Lien, My Ngo, Jimmy Dieu, Mina Nguyen (Mua Buon), Hong Van, Do Thai, Ngan Ha (from Dien Dan Dac Trung), T Nguyen, Luong Le, Hong Gia Vietnam, Loc C, Thai Nguyen, Loan & Khanh Tran, Lien Huong Group,Thuy Vu & Tiendung Nguyen, Sabre Employees and Friends, Hoa Lam, Nam Le, Binh Tran, Vuong Chu, Phuong Nguyen, KC Foosballer, Luong Minh Le, Loc C & Thai Le Nguyen,Allessie Lam,Ban Dinh, Thuy Vu & TDung Nguyen, Kieu Chi T Nguyen, Khanh or Loan H Tran, Hoan &Sang Le, Hung Dao&GiaLai Le, Khoi Vu & Tuyet G Nguyen, Xuan N. Huynh & Nau T Luong.

Please click on the village’s name to see the rice distribution in that village:
Village Hưng Khánh Trung A , district Mõ Cày Bắc (formerly Chợ Lách)
Village Quới Điền, district Thạnh Phú, county Bến Tre
Village Phú Khánh, district Thạnh Phú, county Bến Tre
Tú San Church (giáo dân từ 3 xã Ngải Đăng, An Định, & Hương Mỹ), District Mõ Cày Nam, county Bến Tre .

2011 - Phát Gạo Tết
(bảo trợ bởi quỷ từ thiện của anh Trần Tự Giác)

12/26/10:
Anh Trần Tự Giác, một người bạn của chúng ta, vừa đuợc gọi về đất Chúa. Đối với hội NewHope2008, anh không những là một nguời bạn mà còn là một ân nhân. Anh đã ủng hộ việc từ thiện của chúng ta làm ở cái thời điểm mà chúng cần sự ủng hộ nhất. Anh là một trong những vị ân nhân đầu tiên đã giúp xây nhà cho người nghèo khi hôi từ thiện NewHope2008 còn chưa được thành lập, là một trong những người bạn đầu tiên đã tin tưởng chúng ta và những việc chúng ta làm. Niềm tin này là động lực thúc đẩy chúng ta đi tới, là niềm an ủi cho chúng ta thấy bớt cô đơn, là cái phao cho chúng ta tựa vào khi quá mệt trên con đường không dể đi này. Cũng nhờ những nguời bạn như anh mà chúng ta mới có hội NewHope2008 của hôm nay. Chúng ta rất cảm kích sự giúp đở này. Như ý nguyện của anh, gia đình anh đã chuyển tiền phúng điếu của anh cho NewHope2008 để làm việc từ thiện. Chúng ta đang tổ chức thêm một cuộc phát gạo để tuởng niệm anh.

1/12/11:
Chúng ta đã nhận đủ để mua 5 tấn gạo để phát cho 250 gia đình nghèo.
Mỗi gia đình nhân đuợc 20 kí lô (44 lbs) gạo. Chúng ta sẽ phát cho các làng Quoi Dien, Phu Khanh, Hung Khanh Trung và một họ đạo gồm giáo dân của 3 làng An Dinh, Ngai Dang, và Huong My.

Thay mặt cho các dân nghèo xin chân thành cám ơn gia đình anh Trần Tự Giác và các bạn của anh đã giúp tài trợ chuơng trình phát gạo này:
Tran Trinh Thy, Mua Ngau, Quang Lang, Doc Mo, Thy Linh, Asimina Chalvantzis, Kendal Norberg, Nguyen Minh Chau, Diep Do An & Ho Duy Ha, Huynh Vu Hoang Tuan & chi Ngan, Dieu Tam, DaThao & KL, Phan Tuong Niem, Au Tim, Phuong Vy, Ha Khanh Phuong, Huong Xuan, Thuy Mi, Quach Xuan Son, Justin Shrack, Quynh Huong, Hieu T Nguyen & Kim Le, Emerita Agustin ,Kha X Pham & Ly V Pham, Anne T. Ngo, Tho Quoc Nguyen & Nancy N Nguyen, Quang Dinh Pham, Anh T Nguyen, Frank Nguyen & Mary C. Nguyen, Jimmy H. Nguyen, Hang Thu Le, Do Duy Thuy, Khang Nhi, Mrs. Pham Si Trung, Thuan Tran (Dan Chu), Xa La, Martin Smith, Mau Tuyet,Trung & Kim Nguyen, Dung & Minh Dinh, Khieu Vu Duong Sinh, Ted & Lien, My Ngo, Jimmy Dieu, Mina Nguyen (Mua Buon), Hong Van, Do Thai, Ngan Ha (from Dien Dan Dac Trung), T Nguyen, Luong Le, Hong Gia Vietnam, Loc C, Thai Nguyen, Loan & Khanh Tran, Lien Huong Group,Thuy Vu & Tiendung Nguyen, Sabre Employees and Friends, Hoa Lam, Nam Le, Binh Tran, Vuong Chu, Phuong Nguyen, KC Foosballer, Luong Minh Le, Loc C & Thai Le Nguyen,Allessie Lam,Ban Dinh, Thuy Vu & TDung Nguyen, Kieu Chi T Nguyen, Khanh or Loan H Tran, Hoan &Sang Le, Hung Dao&GiaLai Le, Khoi Vu & Tuyet G Nguyen, Xuan N. Huynh & Nau T Luong.

Xin các bạn bấm vào tên từng xã duới đây để xem hình phát gạo của nơi đó.
Xã Hưng Khánh Trung A , huyện Mõ Cày Bắc (formerly Chợ Lách)
Xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Họ Đạo Tú San (giáo dân từ 3 xã Ngải Đăng, An Định, và Hương Mỹ) thuộc huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.