2010-2011: Awarding college scholarships to 5 new freshmen


This year we got 5 new scholarships for freshman students.  Each Scholarship is $1000.   In this ceremony, we only handed out $500 each.   The remaining amount will be handed out when we get the grades from their first semester/quarter in college. 
The students have been selected from 3 different high schools:  Tân Phong, Giao Thạnh, and Thạnh Phú.  The schoolboard of directors and principal helped with the nomination based on the students’ performance and their financial situation.  Our organization came to each house to interview their parents/relatives and confirmed the final selection.   These students do not come from the poorest of the poor because the poorest don’t have the means to complete high school in Vietnam.   They come from families who are struggling to make ends meet and their parents are willing to do any job to keep them in school.   All of them are laborers with no skills.
The awards were given on 11/20/2010, a special school holiday, where schools hold meetings to encourage students  to study.

Thank you Hao Minh, Hao Nhien, and Kim Thi for making this effort possible.

 

2010-2011: Phát học bổng cho 5 học sinh mới lên đại học

Năm nay chúng ta nhận được thêm 5 học bỗng cho các em sinh viên mới lên năm đầu đại học.  Mỗi học bỗng là $1000 đô la .  Trong lần phát này chúng ta phát ra $500 cho mỗi em.  Số tiền còn lại sẽ được phát khi các em có được phiếu điểm của chu kỳ học đầu tiên.
Các em này đã được chọn từ 3 trường trung học Tân Phong, Thạnh Phú, và Giao Thạnh.   Chúng tôi đã nhờ ban giám hiệu và hiệu trưởng chọn ra các em học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn.  Chúng tôi đã đi tận nhà từng em để xác nhận hoàn cảnh và lấy học bạ từng em để xác nhận điểm.  Các em này tuy không phải trong gia đình nghèo nhất vì những người nghèo nhất không thể nào cho con em họ đi học đến hết trung học được, nhưng cha mẹ các em đều làm nghề lao động và đã cố gắng hết sức mình.  Phần nửa, các em đều có thành tích rất xuất sắc trong việc học.
Buổi lể đã diển ra vào ngày 20 tháng 11, 2010 .  Đây là ngày lể đặc biệt của ngành giáo dục , là ngày khuyến khích các em tiếp tục con đường học vấn.  Các vị hiệu trưởng đã yêu cầu chúng tôi phát thưởng vào ngày
này để thêm phần ý nghĩa và cũng để khích lệ các em khác.


Cám ơn Hạo Minh, Hạo Nhiên, và Kim Thi đã tặng những học bỗng quý báu này cho các em.

 

Here are the students’ grades and pictures of their home:

Đây là phiếu điểm (học bạ) và hình ảnh nhà các em :

 

1.  Student Nguyễn Thị Cẩm Tiên, selected from Đoàn Thị Điểm high school:

1. Học sinh  Nguyễn Thị Cẩm Tiên, từ trường Trung Học Phổ Thông Đoàn Thị Điểm

 

2.  Student Đào Hằng Ni, selected from Giao Thạnh high school:

2. Học sinh Đào Hằng Ni, từ trường Trung Học Phổ Thông Giao Thạnh

 

3.  Student Huỳnh Thị Thiên An, selected from Lê Hoài Đôn high school:

3. Học sinh Huỳnh Thị Thiên An, từ trường Trung Học Phổ Thông Lê Hoài Đôn

 

4.  Student Nguyễn Đặng Phương Tú, selected from Lê Hoài Đôn high school:

4. Học sinh Nguyễn Đặng Phương Tú, từ trường Trung Học Phổ Thông Lê Hoài Đôn

 

5.  Student Nguyễn Mộng Ly, selected from Đoàn Thị Điểm high school:

5. Học sinh Nguyễn Mộng Ly, từ trường Trung Học Phổ Thông Đoàn Thị Điểm

 

 

Here are the pictures from the award ceremony:

Đây là hình ảnh phát học bỗng:

January,  2011 /  Tháng 1, 2011: