Nguyễn Văn Hải    - 51 tuổi chưa có số nhà, ở Ấp 4, Xã An Thạnh, Huyện Mõ Cày Nam. Gia đình có 5 người,  1 mẹ, 2 ddua con, 1 con lớn đi học. Không nhà, không ruộng đất. Hàng ngày ai thuê gì làm nấy. Nhà sắp sập không tiền cất nhà.

Bảo trợ bởi The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh.

House being built

Nhà đang xây

House completed

Nhà xây xong