Gia đình ông Đặng văn Tâm 34 tuổi.  Địa chỉ Ấp Thạnh Lộc,  Xã Thạnh Hải (Cồn Tra).

Bảo trợ bởi ông Trần văn Thới & bà Phan Thị Lình

Nhà đang ở đậu, có vợ và hai con. Hàng ngày ai thuê gì làm nâý.

Dang Van Tam

Dang Van Tam

Dang Van Tam


House being built -Nhà đang xây


House completed - Nhà xây xong