Food Assistance for the Elderly/Sickly/Disabled - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên, người bệnh họan, hoặc tàn tật

In this program, we distribute food and cash to the elderly, sickly, and disabled who are in hardship and helpless or almost helpless.  Some have been forgotten by their society and families.  Some have families who are too poor to help.
This is our most time-consuming and labor intensive project as we have to carry the food to each house.  Most of these families live in dwellings with no roads leading to the entrance and sometimes the only way to get there is by foot--even a bicycle cannot get through.  Some live too far and to save costs, we have to take the bus and hand carry all the rice bags and food with us.  This project has been a challenge every year; however, the gleam of happiness and the glint of gratitude on those weathered faces have given us the strength to continue.  Some elderly have said this is the biggest gift of their life.  Some could not believe it is real.  For most, our love is the only sun rays remaining  in their gloomy future.  

Chương trình này giúp cho các cụ cao niên, hay những người bệnh họan và những người bị tàn tật đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.  Có nhiều cụ đã bị lãng quên bởi người thân vì người thân cũng quá nghèo để nhớ đến các cụ .   Đây là chương trình tốn nhiều giờ và công sức nhất  bởi vì chúng ta khiêng quà đến tận nhà để phát.  Các cụ thì nghèo, nhà phần đông ở nơi xa xôi, hẻo lánh.  Có  nhà muốn đến chỉ có mỗi cách duy nhất là đi bộ, ngay cả bờ đê cũng quá nhỏ để đi xe đạp chở đồ vào.   Có người ở quá xa, chúng ta chỉ có cách đi xe bus cho đở tốn và khiêng tất cả quà này theo lên bus.  Nhưng công khó của chúng ta đã  được đáp lại bằng những nụ cười sung sướng,  những ánh bắt biết ơn chân thành hiện rõ niềm vui vô bờ hòa theo dòng nước mắt  trên gương mặt khô cằn của các cụ.  Có lẽ đây là động lực lớn nhất giúp chúng ta tiếp tục làm chương trình này.   Có cụ nói tưởng đây chỉ là giấc chiêm bao.  Có cụ nói đây là món quà to lớn nhất mà trong cuộc đời cụ mới được nhận lần đầu.   Đối với họ, chút tình người chúng ta mang đến là chút ánh nắng le lói còn lại trong những ngày hoàng hôn của cuộc đời.

Please click on the links below to see the photos of the food for the elderly project of each year.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình ảnh tặng thực phẩm cho các cụ của từng năm.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010