Nguyễn Văn Bình   37 tuổi, Ở Cồn Rừng, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú.
Chưa có số nhà, gia đình có 4 người, vợ chồng và 2 con, đứa con đi học không nhà. Hàng ngày nhờ đi soi ban đêm (có nghĩa là đêm đêm đi xuống những bờ nước cạnh mé rừng để canh bắt cá,  ba khía,  hay bất cứ động vật nào dưới nước đem về bán để kiếm tiền) không ruộng đất, nhà đang sống dưới rừng.  Có người bà con cho 1 nền nhà ở đất liền, nhưng họ không tiền để mà cất lại.

Bảo trợ bởi The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh.

 

House being built

Nhà đang xây

 

House completed

Nhà xây xong