Lê thị Nghiệp, 53 tuổi, chưa có số nhà. Ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải (cồn Tra). Gia đình có 3 người: bà, con và cháu. Con rể chết để lại 1 con, không nghề, nhà đang ở đậu, không tiền cất nhà.

Bảo trợ bởi Ms. Susan Ibbetson và gia đình bác Chu.

Mrs Nghiep thi Le, 53 years old, is now residing in a house with no number at Thanh Loi hamlet, Thanh Hai (aka Con Tra) village, Ben Tre county.  There are 3 in the household:  herself, her daugher and her grand-daughter.  Her son-in-law passed away.  She herself  has no job and has to put up provisionally with a relative,having no means to build her own house.

Sponsored by Ms. Susan Ibbetson and the Chu family.

Nhà đang xây
House being built

 

Nhà xây xong
House completed