2010 - Housing Project - Lê Văn Tiến

Mr Le Van Tien, 37 years old; residing at hamlet 7, Thanh Phong village. There are 4 people in his family: himself, his wife and their 2 children. They do not own any land; He works as a day labor, plowing the field to support the family. Their house is in the verge of collapse.

Sponsored by The Chu family

2010 - Xây nhà - Lê Văn Tiến

Lê văn Tiến: 37 tuổi chua có số nhà, ở ấp 7 cồn mít xã thạnh Phong, nhà có 4 người. Vợ chồng và 2 con, không ruộng đất hàng ngày phải đi làm thuê cuốc đất mướn, ai mướn gì thì làm nấy nhà dột nát sắp sập.

Bảo trợ bởi gia đình Bác Chu.

House being built

Nhà đang xây

 

House completed

Nhà xây xong