Rice Distribution Project - Phát Gạo

In the spirit of holiday sharing,  this project is to give each needy family a bag of rice as a gift of love. These are the families selected from the villages' poverty lists. They don't have any land and most work as labor-for-hire or sell petty things on the streets for a living.  For these families whose constant struggle is to make ends meet to put rice on the table daily, our bag of rice is a big present. And more than just the white rice itself, this is a gift of love that would brighten up their day, strengthen their faith, and fill their soul with warmness.

Mục đích của chương trình này là để tặng chút gạo đến với những gia đình đang thiếu thốn như chút quà Xuân.   Họ là những người được chọn ra từ trong sổ hộ nghèo,  là những cư dân không có đất riêng, hàng ngày đi làm mướn, hay buôn gánh bán bưng để kiếm sống qua ngày.  Món quà này đối với họ không chỉ là gạo trắng, mà còn mang một hy vọng chứa chan,  một niềm an ủi vô biên, và một sự ấm áp ngập lòng của tình người với người.

 

Please click on the links below to see the photos of the Rice Distribution project of each year.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình ảnh Phát Gạo của từng năm.

2021 - Phat Gao Covid 19 Victims

2020

2019

2018

2017

2016 - Phat Gao Quang Binh

2015

2014

2013 - Phat Gao Dac Lac

2013

2012

2011

2010

2009

2008