Nguyễn văn Vũ, 34 tuổi, chưa có nhà. Có 2 con, vợ bị tim bẩm sinh, hàng tháng phải lên sài gòn điều trị. Chồng đi làm có tiền bao nhiêu thì trị bệnh hết. Nhà đang ở đậu, rất cần nhà. Ở ấp Thạnh Thới A, xã Thạnh hải (cồn Rừng).

Bảo trợ bởi Cụ Nguyễn thị Minh và con Trần văn Phú ở VN

Nhà đang xây
House being built

Nhà xây xong
House completed