Liêu văn Tiếng, 30 tuổi, chưa có số nhà. Ở ấp 7, xã Thạnh Hải (cồn Tra). Nhà có 2 con, đứa lớn đi học mẫu giáo chưa về. Nhà dột nát, không ruộng đất, hàng ngày đi cuốc đất làm cỏ thuê kiếm tiền để sống, nhà sắp xập, không tiền cất lại.

Nhà đang xây
House being built

 

Nhà xây xong
House completed