2010 - Housing Project - Trương Thị Ngói

The family of Ngoi Thi Truong.  Mrs. Truong is 80 years old.  The family currently resides in Phu Loc Ha village, An Thanh province, Mo cay Nam district.   There are 4 members in this household:  Mr. and Mrs. Truong, their son, and 1 grandchild.    Mr. Truong is paralyzed and bed-ridden. Their son has a mental problem.  He does whatever work people hire for money.   His wife had left the family because she couldn’t stand living in poverty;   they don’t have a house to live in.   They currently live on other’s land and the land owner is asking for it back.

Sponsored by The Lâm family - In memory of the late Mr. Lâm V. Thinh.

 

2010 - Xây nhà - Trương Thị Ngói

Trương Thị Ngói  -  80 tuổi  ở ấp Phú Lộc Hạ, Xã An Thạnh, Huyện Mõ Cày Nam.
Gia Đình có 4 người. Ông, Bà, 1 con trai, và 1 cháu. Ông bị liệt nằm một chỗ,Mẹ cháu vì nghèo bỏ đi, người con trai hơi bị tâm thần, hàng ngày cuộc sống ai thuê gì làm nấy. Nhà đang ở đậu vì không có tiền cất nhà. Chủ đất đang đòi nhà lại .

Bảo trợ bởi The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh.

 

 

House being built

Nhà đang xây

House completed

Nhà xây xong