2010 - Xây nhà - Phạm Minh Phủ

Phạm Minh Phủ   - 52 tuổi ở Ấp 4, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú.
Nhà đang ở đậu, gia đình có 5 người: Ông ,Bà, con gái,  và 2 cháu. Hàng ngày Ông Bà ai thuê gì làm nấy, không ruộng đất, cuộc sống rất khó khăn.   Gia đình ông hiện không có nhà và đang ở đậu .

Bảo trợ bởi The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh.

2010 - Housing Project - Phạm Minh Phủ

The family of Phu Minh Pham.  Mr. Pham is 52 years old.  The family resides in village #4, Thanh Phong province, Thanh Phu district.  There are 5 members in the household:  Mr. and Mrs. Pham, their daughter, and two grandchildren.   They do have any land.  They work as laborers for hire and having a tough time to make ends meet.  This family doesn’t have a house yet and currently live on other’s land.

Sponsored by The Lâm family - In memory of the late Mr. Lâm V. Thinh.

House being built

Nhà đang xây

 

House completed

Nhà xây xong