2010 - Housing Project - Lưu Văn Cường

Mr Luu Van Cuong, age 32,  presently residing at hamlet 5, Giao Thanh village in a family of 4 (wife and 2 children).  They are sharing a hut with a neighbor, unable to find a place of their own.  He lives on trapping crabs in the river.  The family experience hardship.

Sponsored by The Lâm family - In memory of the late Mr. Lâm V. Thinh.

 

2010 - Xây nhà - Lưu Văn Cường

Lưu văn Cường, 32 tuổi, ở ấp 5 (cầu ván) Giao Thạnh, gia đình có 4 người: vợ và 2 con. Hiện tại không có nhà, đang ở đậu chòi vuông của người hàng xóm. Nghề nghiệp đi rập cua ngoài sông, cuộc sống rất vất vả, khó khăn; không thể cất được căn nhà để ở.

Bảo trợ bởi The Lâm family - Hồi hướng công đức cho cụ ông Lâm V. Thinh.


 

House being built

Nhà đang xây

House completed

Nhà xây xong