This house has been sponsored by Trần Văn Khắc’s family

Nhà này được bảo trợ bởi gia đình Trần Văn Khắc

Bà Nguyễn Thị Nổi 82 tuổi. Số nhà 118/2 ấp Thạnh Phước, xã thạnh Phong, huyện Thạnh Phú,tỉnh Bến Tre . Già đình bà có 4 người: bà , 1 con trai và 2 cháu nội. Cháu nhỏ 4 tuổi đi học chưa về. Người con trai đã thôi vợ , hiện tại đi kéo đáy mướn ngòai biển, thỉnh thỏang một hai tháng mới về. Nhà bà đã dột nát không tiền cất lại.

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

House completed. Nhà đã xây xong:

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi

Nguyen Thi Noi