Le Van Truyen – Sponsored by Yiwen Gong & Melissa Le.

Gia đình ông Lê văn Truyền, 46 tuổi . số nhà 5/4 ấp An Hội A Giồng Ớt) xã An Thuận, có hai con. Ông bị vợ bỏ, hàng ngày đi kéo lưới ngòai sông để kiếm sống, cuộc sống rất vất vã. Khi nước ròng cũng không có cá . Vì thế thu nhập bất thường nên làm chỉ đủ ăn, không cách gì có đủ tiền để xây lại nhà . Nhà ông thì cây hay lá đều đã sống quá tuổi của nó, bây giờ chỉ là dột đâu thì vá đó để ở.
Đống gạch trước nhà và đống tole bên hông là của người hàng xóm kế bên gởi nhờ , không phải của ông.

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trước khi được xây):

Le Van Truyen

Le Van Truyen

Le Van Truyen

Le Van Truyen

Le Van Truyen

Le Van Truyen

 

Le Van Truyen

Le Van Truyen