Do Van Luc – Sponsored by Ms. Tran Thi Ngoc Tuyet.

Gia đình ông Đỗ Văn Lực, 30 tuổi. số nhà 42/3 ấp An Ninh, xã An Quy (Giồng Chanh), huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre .
Nhà không ruộng đất . Ông sống về nghề làm thuê: cuốc đất, cuốc cỏ, cắt lúa , ai mướn gì làm nấy để nuôi vợ và 1 đứa con chưa được 1 tuổi . Tuy nhiên công việc ngày có, ngày không, nên chưa bao giờ làm đủ tiền để cất nhà. Nhà ông ở vùng đất trũng,nên vào ngày 30 và rằm mỗi tháng thì con nước lớn tràn vào ngập nhà. Ông đã đắp nền đất lên cao để tránh nước, nhưng không có tiền xây lại .

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc

Do Van Luc