Vo Duc Lam – Sponsored by Le Qui Don 79 alumni.

Gia đình ông Võ Đức Lâm, 42 tuổi, số nhà 237/3 ở Giồng Dài, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre . Ông bà có hai con và một người mẹ ở chung .

Ông bà không ruộng đất, làm thuê đủ tiền mua gạo, không có khả năng cất lại nhà . Nhà ông bà tuy phía trước mặt tiền làm bằng cây, nhưng tình trạng rất tệ, đã mục hết rồi . Mái nhà tuy nhìn như còn nguyên nhưng đã dòn rụm, chỉ cần vài trận mưa lớn sẽ nát ra và sụp xuống .

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

House completed. Nhà đã xây xong:

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam

Vo Duc Lam