The Thanh Van Le family (sponsored by Ms. Ngoc Tuyet)
Mr. Thanh Van Le, 63 years old, currently resides at 58/3, Quy Thuan A village in Hoa Loi province, Thanh Phu region, Ben Tre county. There are 8 people living in this household:
his wife, his son, daughter-in-law and two children; his daughter, a singlemom with 1 kid. They have no farmland, all work as laborers for hire. They have mild mental problem, thus people don’t pay much for their labor. Their house has been leaking in many areas. It seems even with 8 of them, their chance of making enough money to rebuild the house is just about not possible.

Gia đình ông Lê Văn Thanh (bảo trợ bởi cô Ngọc Tuyết )
Nhà ông Lê Văn Thanh 63t, số nhà: 58/3 ấp Quý Thuận A xã Hoà Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Gia đình có 8 ngưòi ở: 1 con trai và 1 con dâu có 2 con; 1 con gái thôi chồng có 1 con về ở chung luôn, còn 1 đứa bé đang ngủ trong nhà. Hầu hết 5 ngưòi lớn đều bị hơi chạm thần kinh không được bình thường. Nhà không ruộng đất sống nhờ vào đi làm thuê, nhưng ngưòi ta muớn giá rất rẻ.
Nhà bị dột nát rất cần tiền để sửa chửa lại

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh

Le Van Thanh