The family of Tao Van Kim (sponsored by Ms. Vy Le Pham and Mr. Ni Ngoc Nguyen)
Mr. Tao Van Kim, 35t, and his wife, Mrs. Thu Thi Nguyen have 2 children, currently reside at 244/2, village #4, in Thanh Phong province . They work as labors for hire. Their house is on the verge of collapsing. Most of the pillars have been rotten. With the shape the pillars are in now, this house won’t stand another storm . It has already been leaning toward one side. The current orange tiles laid on the foundation was a wedding gift, and it has been so long that they are also broken.

Ông Kim Văn Tạo 35t, vợ Nguyễn Thị Thu . Gia đình có 2 con, số nhà 244/2 ấp 4 xã Thạnh Phong.
Nghề nghiệp đi làm thuê Nhà rất nghèo và sắp sập, cột nhà bị gãy hết chân . Nếu có cơn gió cấp 5 (đơn vị VN) thổi ngang cũng đủ sập. Hiện tại nhà đang siêu qua 1 bên . Nhà có nền gạch Tàu ông già vợ cho từ lúc mới cưới, nay đã lâu nên cũng đã bể .

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươc khi được xây):

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

 

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao

Kim Van Tao