Mrs. Le Thi Nguyen, 79 years old (sponsored by The Chu’s Family)
Currently resides at 58/1 ,  ấp Giao Bình, in Giao Thanh province.  There are 4 people in this household:  Mrs. Le, her son, daughter-in-law, and her grandchild.    Her son has a slight mental problem.   They make a living as laborers.   Their house is in bad shape and needs to be rebuilt.

Nhà bà Nguyễn Thị Lê 79t,  (bảo trợ bởi Gia Đình Bác Chu)
số nhà 58/1 ấp Giao Bình, xã Giao Thạnh nhà có 4 người: bà, con trai , con dâu, và cháu nội, người con trai hơi bị tâm thần. Gia đình ở nhà ai mướn gì làm nấy, nhà rách rưới dột nát .

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trước khi được xây):

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

 

 

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le