The family of  Tuan Van Mai (sponsored by The Chu Family):
They currently reside at 217/1,  village #6, in An Nhon province.  There are 4 people in his household:  Mr, Mrs Mai, and the two children: ages 9 and 4t.   He works as a laborer, making barely enough to put rice on the table for his children.   The dream of re-building his house is far reached.

 
Gia đình ông Mai Văn Tuấn (bảo trợ bởi gia đình Bác Chu):
Ông Mai Văn Tuấn 34t. Số nhà 217/1 ấp 6 xã An Nhơn. Nhà có 4 người: 2 vợ chồng và 2 đứa con, đứa lớn 9t đứa nhỏ 4t , nghề nghiệp làm thuê nhà rất nghèo .  Mỗi ngày làm chỉ đủ no bụng, khó có thể nào có khả năng xây lại được nhà .

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

 

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan

Mai Van Tuan