Completed 1/17/2010

This house has been sponsored by Mr. Chu Thế Luyến
Nhà này được bảo trợ bởi ông Chu Thế Luyến

The family of Mr. and Mrs. Chon Van Tran .   Mr. Tran is 60 years old, currently resides at An Khuong Village in An Thuan province (aka Giong Ot), Thanh Phu region, Ben Tre county .   Mr. and Mrs. Tran live with their two grandchildren.
Their child works far away and left the children for them to take care .  Mr. Tran does any work to make a living, mostly dirt digging or farm work.   He just makes barely enough to feed his family.   His house has outlived its life, and can collapse anytime.

Gia đình ông bà Trần văn Chồn 60 tuổi,  nhà chưa được cấp số, hiện cư ngụ tại ấp An Khương, xã An Thuận (Giồng Ớt), huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.  Ông bà ở cùng hai cháu, con đi làm thuê không có ở nhà để hai cháu lại cho ông bà nuôi.   Hằng ngày đi làm thuê, cuốc đất mướn để kiếm sống,  nhà sắp sập không có tiền cất lại.

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

House completed. Nhà đã xây xong:

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon

Tran Van Chon