Vo Van Truong – Sponsored by Mr. Tim Baker.
Mr Vo Van Truong, 51 years old, resides at Thanh An village, Thanh Phu district. There are 5 people in his household: himself, his wife, 2 children and a grand-child. The house they currently live in is about to collapse and in dire need of repair. Their chidren work as day-laborers in far away village.

2009 - Xây nhà - Võ Văn Trường

Ông Võ Văn Trường, 51 tuổi, ở Ấp Thạnh An (Hồ Cỏ), xã thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà có 5 người: ông bà, hai con và một cháu nội. Nhà đang ở đậu, sắp sập, cột siêu vẹo rất cần tiền để cất lại. Hai con đi làm thuê xứ khác chưa về.
Nhà này được bảo trợ bởi ông Tim Baker.

House’s pictures before being rebuilt(Hình nhà trươ”c khi được xây):

Vo Van Truong

Vo Van Truong

Vo Van Truong

Vo Van Truong

Vo Van Truong

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Vo Van Truong

Vo Van Truong

Vo Van Truong

Vo Van Truong

House completed. Nhà đã xây xong: