The family of Oanh Thi Nguyen (sponsored by Mr. and Mrs. Dang Huu Nguyen and Thanh Thi Au)
Ms. Oanh Thi Nguyen, 28 years old, currently resides at 130/2 in Thanh Phuoc village, Thanh Phong province. Her husband died when her son is one month old. She makes a living by picking shrimps from the river for the shrimp farmers. When the water retreats, she’s often out of work. Her life has been rough. Her house has been leaking, and to save enough money to rebuild is a far-reached dream right now.

Gia đình cô Nguyễn Thị Oanh (bảo trợ bởi ông bà Nguyễn Hữu Đằng và Âu Thị Thanh):
Chị Nguyễn Thị Oanh 28t, số nhà 130/2 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong.
Chồng chết lúc đứa con mới 1 tháng, nghề nghiệp đi mò tôm dưới sông. Lúc nước ương không đi mò được. Cuộc sống rất vất vả, nhà dột nát không tiền để cất lại.

House’s pictures before being rebuilt (Hình nhà trươ”c khi được xây):

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

House’s pictures as it is being built (Hình nhà đang được xây):

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

House completed. Nhà đã xây xong:

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh

Nguyen Thi Oanh