2010 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 3

2010 - Food Assistance for the Elderly Project - Third distribution


01. Bà Huỳnh Thị Hân, 85 tuổi; ở ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong.
Hai mắt bị mù; hàng ngày sống nhờ chòm xóm.

Mrs Huynh Thi Han, 85 years old; lives alone. Is blind. Relies on generosity of others to survive.

02. Bà Trần Thị Tranh, 86 tuổi; ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong.
Có 2 ông bà, ông bị bệnh liệt ngồi một chỗ; hàng ngày nhờ chòm xóm cho ăn.

Mrs. Tran Thi Tranh, 86 years old; lives with husband who is paralyzed and cannot move.
Relies on generosity of others to survive.
03. Ông Bà Nguyễn văn Tô, 83 tuổi; ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong.
Ở nhà tình thương; ông bị mổ và liệt một bên người hàng ngày nhờ vào các nhà hảo tâm cho.

Mr. & Mrs. Nguyen Van To, 83 years old, live in House of Humanity.
He is paralyzed on 1 side and they both rely on generosity of others.

04. Ông Ngô Văn Thương, 75 tuổi, ở ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong.
Ông bà đều bị bệnh già; hàng ngày nhờ chòm xóm giúp đỡ.

Mr. Ngo Van Thuong, 75 years old; lives with his wife. Both rely on generosity of other villagers.

05. Ông Trần Văn Bảnh, 75 tuổi; ở ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong.
Không con; bị tai biến, liệt nằm một chỗ, nhờ cháu bà con nuôi nhưng cháu cũng nghèo.

Mr. Tran Van Banh, 75 years old; has no children. He suffered from paralyzing stroke; a relative works to support him, but not enough.

06. Bà Trần Thị Anh, 78 tuổi, ở ấp 3, xã Thạnh Phong.
Già, lao động không nổi, nhờ ở đậu nhà người cháu, cuộc sống rất khó khăn.

Mrs. Tran Thi Anh, 78 years old; too old to work; lives as a servant for others.

07. Bà Huỳnh Thị Xích, 77 tuổi; ở ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong.
Sống một mình, hằng ngày ai thuê gì làm nấy.

Mrs. Huynh Thi Xich, 77 years old; lives alone. Works as day laborer / servant to anyone.

 

 

08. Bà Nguyễn Thị Phi, 73 tuổi; ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải.
Sống với một người con trai bị tâm thần, hằng ngày ai thuê gì làm nấy.

Mrs. Nguyen Thi Phi, 73 years old; lives with her son who has mental illness.
Works as servant/ laborer for anyone.09. Bà Nguyễn Thị Truyện, 82 tuổi; ở Hồ Cỏ, xã Thạnh Hải.
Sống cùng 1 cháu nội còn nhỏ, cha mẹ cháu bỏ đi; hàng ngày ai thuê gì bà làm nấy

Mrs. Nguyen Thi Truyen, 82 years old; cares for a young grandchild whose parents must travel long distance to find work.
Works as laborer/ servant to anyone who hires.

10. Bà Lê Thị Bông, 72 tuổi; ở Cồn Rừng, xã Thạnh Hải.
Không con cháu, ở nhà tình thương; hàng ngày nhờ bán tiệm tạp hóa nhỏ ở xóm để sống, rất khó khăn.

Mrs. Le Thi Bong, 72 years old; lives in House of Humanity.
Works as grocery vendor’s clerk. Still very poor.