2010 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 4

2010 - Food Assistance for the Elderly Project - Fourth distribution


01. Bà Ngô Thị Thảnh, 60 tuổi; ở ấp 7, xã Thạnh Phú.
Không con; có 1 tay, hàng ngày đi bắt ốc về bán cho người ta nuôi vịt.

Mrs. Ngo Thi Thanh, 60 years old; has no children.
She has 1 arm; she picks up edible water snails to sell as food for ducks.02. Bà Lương Thị Hung, 68 tuổi; ở ấp 10, xã Thạnh Phú.
Không con; hàng ngày làm nghề đưa đò cho bà con đi qua sông để kiếm sống.

Mrs. Luong Thi Hung, 68 years old; has no children.
Transports people back and forth across the river for a living.

03. Ông Nguyễn Văn Thành, 71 tuổi; ở ấp 5, xã Thạnh Phú.
Sống 1 mình, hàng ngày ông làm thuê đủ thứ công việc để kiếm sống.

Mr. Nguyen Van Thanh, 71 years old; lives alone. Will do any kind of labor.
04. Bà Cao Thị Hoa , 70 tuổi; ở ấp Xương Thới, xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú.
Không con cháu. Hàng ngày ai thuê gì làm nấy để kiếm sống.

Mrs Cao Thi Hoa, 70 years old; no children or grandchildren. Works as day laborer for anyone to survive.
05. Ông Bà Cao Văn Châu, 80 tuổi; ở ấp Xương Thới, xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú.
Già không làm gì nổi, chỉ nhờ tình thương của chòm xóm; ở nhà tình thương.

Mr. & Mrs Cao Van Chau, 80 years old, too weak to do anything.
Lives in House of Humanity; relies on others’ generosity for survival.

06. Bà Nguyễn Thị Danh, 86 tuổi; ở ấp 2, xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú.
Ở nhà tình thương, sống một mình. Hàng ngày nhờ cháu ở chòm xóm cho gạo.

Mrs. Nguyen Thi Danh, 86 years old; lives alone in House of Humanity.
Relies on rice donations from villagers.

07. Bà Võ Thị Cầu 70 tuổi, ở ấp 10, xã Thạnh Phú.
Ở cùng 1 đứa cháu nay 15 tuổi, hơi tâm thần đi lượm ve chai về sống với bà.

Mrs. Vo Thi Cau, 70 years old; cares for her 15 year old grandchild. Gathers glass recyclables to sell.


 

08. Võ Thị Khoe, 80 tuổi; ở ấp 5, xã Thạnh Phú. Sống 1 mình, hàng ngày nhờ đánh dây lát để kiếm sống.

Mrs. Vo Thi Khoe, 80 years old; lives alone. Makes ropes to sell for a living.


09. Bà Phan Thị Lem, 59 tuổi, ở ấp Phú , xã Tân Phong , Huyện Thạnh Phú.
Ở cùng 2 cháu nội, mẹ cháu mất , cha cháu đi làm ở xa. Hàng ngày đan rổ đem ra chợ bán để kiếm sống.

Mrs. Phan Thi Lem, 59 years old; cares for 2 grandchildren whose mother passed away; son has to go far to find work.
Weaves baskets to sell for sustenance.
 

10. Bà Phan Thị Hai, 83 tuổi; ở ấp Phú, xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú.
Sống một mình. Hàng ngày đi bắt ốc đem về bán cho người ta nuôi vịt.

Mrs. Phan Thi Hai, 83 years old; lives alone. Picks up edible water snails to sell as food for ducks.