2010 - Phát thực phẩm cho các cụ cao niên nghèo khó - Phần 1

2010 - Food Assistance for the Elderly Project - First distribution


01. Bà Khẩu Thị Mỹ, 75 tuổi; ở ấp Tân Đức, xã Tân Bình, Huyện Mõ Cày Bắc.
Không con cháu, nhà tình thương cất chưa xong. Hàng ngày đi xin rác đem về đốt lấy tro để bán.

Mrs. Khau Thi My, 75 years old; lives in House of Humanity that is not yet completed.
She begs for trash to burn to ashes for sale.02. Bà Nguyễn Thị Thời, 62 tuổi; ở ấp Bến Xoài, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc.
Sống một mình không con, hằng ngày đi xin lá chuối rọc về bán để kiếm sống.

Mrs. Nguyen thi Thoi, 62 years old; lives alone, has no children.
She begs for banana leaves to sell to survive.

03. Bà Võ Thị Út, 62 tuổi; ở ấp Hòa Nghĩa, Xã Hòa Lộc, Huyện Mõ Cày Bắc.
Không con cháu, tay bị tật. Xung quanh nhà có vài gốc dừa lấy trái để bán.

Mrs. Vo Thi Ut, 65 years old; has no children.
She is handicapped and relies on selling coconuts to survive.

04. Bà Nguyễn thị Pho, 74 tuổi; ở ấp Phú Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mõ Cày Bắc.
Không con cháu, hàng ngày chòm xóm cho com nước nấu sẳn để sống.
(Vì trong nhà tối và nhỏ đêm qua vô trong không được nên mượn nhà hàng xóm chụp)

Mrs. Nguyen thi Pho, 74 years old; has no children. Relies on donations from neighbors to subsist.
The house is so small and dark that we were unable to take a picture from the inside.

05. Bà Võ Thị Hiệp, 92 tuổi; ở ấp Ông Cốm, xã Thạnh Ngãi Huyện Mõ cày Bắc.
Không con cháu ở đậu nhà cùng hàng xóm

Mrs. Vo Thi Hiep, 92 years old; has no children. Living in neighbor’s home.