2010-2011: College scholarships - Thank you letters - Học Bổng - Thư cảm ơn

Huỳnh Thị Bé Diễm

 

Phạm Thị Bé Hiếu

 

Lưu Thị Bé Thi

 

Trần Thị Diễm Tuyền

 

Nguyễn Duy Khánh

 

Đào Văn Khuôn

 

Nguyễn Minh Luân

 

 

Đào Hằng Ni

 

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

 

Lê Thị Tí Xíu

 

Trần Văn Luận

 

Nguyễn Đặng Thiên Tú

 

Huỳnh Thị Thiên An

 

Nguyễn Mộng Ly