2014 - Distributing Notebooks to the Needy Students

This year we raised  23,780 notebooks and 40 bicycles. 
There are two changes that we did differently from last year. The first change is that 5-line notebooks were bought for elementary school students because the requirements for 5-line notebooks at this grade level has come back.  The second change is providing junior high students with 20 notebooks instead of 10, the number of notebooks required to complete coursework throughout the school year.  Thus, the total number of students receiving notebooks is 2038 (1698 from elementary and 340 from junior high); and the total number of students receiving bicycles is 40.   Also, we have received toys from anonymous donors and have distributed these toys to elementary students.
 
This year, each student was chosen from the poverty registry of 19 schools from 2 districts, MoCay Nam and Thanh Phu in Ben Tre county.
For students receiving the bicycles, we still made house visits as an audit check to verify their family background and economic situation. Though this process is very time consuming, as we have to walk a great distance on undeveloped roads and through occasionally flooded terrain to get to the homes, we still try to do it as long as we can to ensure that the bicycles are given to well-deserving students.

This is the 7th anniversary of these projects.   Because of your help, we have been able to provide for thousands of students each year and have seen our efforts bear fruits.  Many students have graduated with college degrees and some have come back to help.  We have seen their help with our Dac Lac project earlier this year.  And this time, we received an offer for 500 notebooks from Dao Hang Ni, a student who was in our scholarship program.   We will distribute them when classes start up again in September.

Thank you very much our dear friends.   You have given these students more than just notebooks and bicycles.   You have given them the seeds of love, and
through time, these seeds have germinated and blossomed into flowers--the forever-lasting flowers of compassion and kindness---the flowers of humanity.

Below is the list of our sponsors for this project.  Once again, thank you very much:
Son Xuan Tran & Tiffanie Hoang Nguyen, Vicky Nguyen, Linda & Tanh Nguyen, Sherry Doan-Hồi hướng công đức cho bà Đoàn Thi Góp, Quang Lang, Kelvin Tran, Cuc Hood, Chin Rice, Lam Thuan Huong, Hang Nga Nguyen, Thu Van Tran, The Tran Xuan Dam's family, Thu Van & Bin Tran , The Le Khuong Giao's family, Mong Diep Le, Nguyen Thi Luom, Anh Ly  , Le Anh Quan, Mai Huong Nguyen , Hiệp Lê, Dat Vo & Nghia Pham, Tuong Tran & Gia Pham, Long Tran & Hanh Pham, Mrs. Le Thi Thao's Memorial Fund, Hope Nguyen & Nhon Pham, , Anynomous donors - Hồi hướng công đức cho các vong linh và những linh hồn mồ côi, Anh Trinh & Tran Xuan Huy, Phuoc & Thuy Trinh - Hồi Hướng công đức cho ông Trịnh Văn Lương, Hieu Pham, Trần Trinh Thy, The Chu's Family, The Baker's Family, Các em Học Sinh lớp Việt Ngữ ở Cao Đài Center, Michelle Nguyen & Linda Pham, Phuong Anh Bui, and Lê Hồng Phong.
Last but not least, our special thanks to Quốc Hung for translating the family background of 40 students receiving bicycles.

Please click on the links below to view the pictures of the distributions:

Bình Thạnh Elementary, 1000 notebooks
Mỹ An Elementary, 1000 notebooks
An Điền elementary, 1200 notebooks
Thạnh Phong A Elementary, 2000 notebooks
Giao Thạnh Elementary, 1200 notebooks
Tân Phong Elementary, 1200 notebooks
Hòa Lợi Elementary
, 1200 notebooks
Thạnh Hải Elementary, 1400 notebooks
Thạnh Phong B Elementary, 1000 notebooks
Thị Trấn Thạnh Phú Elementary, 1480 notebooks
An Thới Elementary, 1500 notebooks
Thành Thới A Elementary, 1200 notebooks
Hòa Lợi Kindergarten
, 800 notebooks
Thị Trấn Thạnh Phú Kindergarten, 800 notebooks
Đại Điền Junior High, 1600 notebooks
Bình thạnh Junior High, 1800 notebooks
An Điền Junior High, 1600 notebooks
Thạnh Phong Junior High, 1800 notebooks

9/17/14 - Distributed 500 notebooks (sponsored by Đào Hằng Ni)

Elementary students receiving toys


2014 - Phát Tập  Cho Các Em Học Sinh Nghèo

Năm nay chúng ta đã quyên được 23,780 cuốn tập và 40 chiếc xe đạp.
Chúng ta vừa phát xong tất cả số tập và xe đạp này cho 19 trường trung và tiểu học ở quận Thạnh Phú và Mõ Cày.   Năm sau các em tiểu học lại phải cần xài
tập kẻ 5 hàng theo yêu cầu của bộ giáo dục nên chúng ta đã mua loại tập này để tặng các em.   Còn các em trung học thì trường cho biết họ cần 20 cuốn để học nguyên năm cho nên từ đây chúng ta sẽ cho các em từ trung học cơ sở trở lên mỗi em 20 cuốn.   Tổng kết chúng ta đã phát tập cho 2038 em (1698 em tiểu học và 340 em trung học).  Còn xe đạp thì đã phát cho 40 em.   Ngoài ra chúng ta còn nhận được một số đồ chơi và đã tặng cho các em tiểu học.

Về các em nhận xe đạp, chúng ta vẫn tiếp tục đi đến từng nhà để xác nhận hồ sơ l y' lịch và gia cảnh của các em.   Tuy rằng công việc này rất mất thời giờ và công sức vì chúng ta phải đi bộ những quảng đường xa và đôi khi còn băng qua những vùng nước đầy lụt lội vì nhà của các em phần đông ở những nơi không có thông lộ, nhưng chúng ta cũng cố gắng để làm vì muốn những chiếc xe đạp này phải đến tay các em học sinh xứng đáng.
 
Chương trình phát tập và xe đạp của chúng ta đã đi vào năm thứ 7.   Nhờ vào lòng nhân ái của các bạn, chúng ta đã giúp được hàng ngàn em học sinh mỗi năm và cho đến nay cũng đã có dịp nhìn thấy kết quả.   Một số em đã ra trường đại học và trở lại giúp đỡ.  Hồi đầu năm các em đã tiếp tay với chúng ta trong việc phát gạo ở Đắc Lắc.   Lần này, chúng ta nhận được 500 cuốn tập từ em Đào Hằng Ni--một học sinh đã từng nhận học bổng của chúng ta--và sẽ phát ra khi trường nhập học trở lại vào tháng 9.

Xin cám ơn các bạn thật nhiều.    Các bạn không chỉ tặng cho các em những cuốn tập hay là chiếc xe đạp mà còn tặng cho các em những hạt giống tình người, và những hạt giống này theo thời gian đã nẩy mầm trổ hoa--một lòai hoa không bao giờ tàn--đó là hoa tình thương.

Xin cám ơn cạc bạn sau đây đã tài trợ cho chương trình phát tập và xe đạp năm nay:
Son Xuan Tran & Tiffanie Hoang Nguyen, Vicky Nguyen, Linda & Tanh Nguyen, Sherry Doan-Hồi hướng công đức cho bà Đoàn Thi Góp, Quang Lang, Kelvin Tran, Cuc Hood, Chin Rice, Lam Thuan Huong, Hang Nga Nguyen, Thu Van Tran, The Tran Xuan Dam's family, Thu Van & Bin Tran , The Le Khuong Giao's family, Mong Diep Le, Nguyen Thi Luom, Anh Ly  , Le Anh Quan, Mai Huong Nguyen , Hiệp Lê, Dat Vo & Nghia Pham, Tuong Tran & Gia Pham, Long Tran & Hanh Pham, Mrs. Le Thi Thao's Memorial Fund, Hope Nguyen & Nhon Pham, , Anynomous donors - Hồi hướng công đức cho các vong linh và những linh hồn mồ côi, Anh Trinh & Tran Xuan Huy, Phuoc & Thuy Trinh - Hồi Hướng công đức cho ông Trịnh Văn Lương, Hieu Pham, Trần Trinh Thy, The Chu's Family, The Baker's Family, Các em Học Sinh lớp Việt Ngữ ở Cao Đài Center, Michelle Nguyen & Linda Pham, Phuong Anh Bui, and Lê Hồng Phong.
Và đặc biệt cám ơn bạn Quốc Hưng đã giúp thông dịch hòan cảnh gia đình của 40 em nhận xe đạp.

Mời các bạn bấm vào từng mục dưới đây để xem hình của từng trường:

Trường tiểu học Bình Thạnh, 1000 quyển
Trường tiểu học Mỹ An, 1000 quyển
Trường tiểu học An Điền, 1200 quyển
Trường tiểu học Thạnh Phong A, 2000 quyển
Trường tiểu học Giao Thạnh, 1200 quyển
Trường tiểu học Tân Phong, 1200 quyển
Trường tiểu học Hòa Lợi
, 1200 quyển
Trường tiểu học Thạnh Hải, 1400 quyển
Trường tiểu học Thạnh Phong B, 1000 quyển
Trường tiểu học Thị Trấn Thạnh Phú, 1480 quyển
Trường tiểu học An Thới, 1500 quyển
Trường tiểu học Thành Thới A, 1200 quyển
Trường mẫu giáo Hòa Lợi
, 800 quyển
Trường mẫu giáo Thị Trấn Thạnh Phú, 800 quyển
Trường trung học cơ sở Đại Điền, 1600 quyển
Trường trung học cơ sở Bình thạnh, 1800 quyển
Trường trung học cơ sở An Điền
, 1600 quyển
Trường trung học cơ sở Thạnh Phong, 1800 quyển

9/17/14 -  Phát 500 cuốn tập (bảo trợ bởi em Đào Hằng Ni)

Các em tiểu học nhận đồ chơi