2014 - Notebook Distribution
- Thanh Phu Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Thị Trấn Thạnh Phú