2014 - Notebook Distribution
- Tân Phong Elementary

2014 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Tân Phong