Bà Phan thị Vọng ở 78/3 ấp Đại Thôn.
Bà Năm Vọng ở Cồn Điệp, bà ngòai 70t , có 1 người con bị bệnh tâm thần.  Bà  làm nghề câu cá bóng các, ngày đói ngày no, sống nhờ vào tình nhân ái của chòm xóm.   Bà nấu ăn trong một cái buồng thật là nhỏ chỉ đủ chổ cho bà ngồi và ánh sáng  không đủ để nhìn thấy đồ vật bên trong. Nhà này được một thân hữu đến tận nơi xem xét và nhờ xây dùm cho bà.

Bảo trợ bởi Phạm Hữu Tài.

Hình nhà trước khi xây:

Phan Thi Vong

Phan Thi Vong

Phan Thi Vong

Phan Thi Vong

 

Phan Thi Vong

 

Phan Thi Vong

Phan Thi Vong

Phan Thi Vong

Phan Thi Vong

 

Given $200 to Mrs. Phan Thi Vong’s family on Suong Pham’s behalf.
Trao $200 đô , 3,300,000 tiền VN cho gia đình bà Phan Thi Vong do bạn Sương Phạm gởi tặng:

Phan Thi Vong

Phan Thi Vong